VIB-scan

De vrijwilliger in beeld met de VIB scan

 

Waar heeft uw organisatie behoefte aan bij het maken of aanscherpen van het vrijwilligersbeleid? Wat versta je onder vrijwilligerswerk en vrijwilligers? Voor welke taken zet je vrijwilligers in? Wat is belangrijk voor een goede samenwerking tussen vaste medewerkers en vrijwilligers? Kortom: heeft u uw Vrijwilligers(beleid) In Beeld? Voor het antwoord op bovenstaande en andere vragen heeft Cubiss de VIB-scan ontwikkeld.

Met behulp van de VIB-scan (VIB = Vrijwilliger In Beeld) brengt Cubiss samen met de bibliotheek relevante onderwerpen met betrekking tot vrijwilligers in kaart, om ze vervolgens te prioriteren.
U ontvangt een rapportage met aanbevelingen op maat.

De VIB-scan bestaat uit vier stappen: 

  1. Richten - het toekomstideaal
  2. Inrichten - de positie van de vrijwilliger
  3. Verrichten - de verantwoordelijkheden en de kennis
  4. Herrichten - samenwerken 

Met deze vier stappen sluit de VIB-scan aan bij de processen en werkwijze binnen de Bibliotheek.

Wanneer de VIB-scan is uitgevoerd en de aanbevelingen uit de rapportage zijn geïmplementeerd, dan is het vrijwilligerswerk in de bibliotheek echt goed geregeld.

Keurmerk ‘Vrijwillige Inzet Goed Geregeld’

De VIB-scan volgt met de vier stappen in welke mate de bibliotheek voldoet aan het landelijke keurmerk ‘Vrijwillige Inzet Goed Geregeld’. Een bibliotheek die voldoet aan het keurmerk laat zien dat het vrijwilligerswerk succesvol en aantrekkelijk is georganiseerd. De VIB-scan heeft daarin dus de functie van een pré-audit.
Als kers op de taart kunt u – na de implementatie van de aanbevelingen -  het landelijke keurmerk ‘Vrijwillige Inzet Goed Geregeld’ van de NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) aanvragen. Hoe dat in z’n werk gaat vertellen wij u natuurlijk.

Het werken met vrijwilligers ook goed regelen?

De Cubiss VIB-scan vraagt een investering van € 1.200,-*, maar daarna kunt u direct aan de slag.  Vraag meer informatie of maak direct een afspraak voor de Cubiss VIB-scan.

 

(* Dit is exclusief benodigde reistijd en reiskosten, die worden apart berekend.) 

 

Meer weten?
Neem contact op met: