VIB-scan

De Vrijwilliger In Beeld

Waar heeft uw organisatie behoefte aan bij het maken of aanscherpen van het vrijwilligersbeleid? Wat versta je onder vrijwilligerswerk en vrijwilligers? Voor welke taken zet je vrijwilligers in? Wat is belangrijk voor een goede samenwerking tussen vaste medewerkers en vrijwilligers? Kortom: heeft u uw Vrijwilligers(beleid) In Beeld? Voor het antwoord op bovenstaande en andere vragen heeft Cubiss de VIB-scan ontwikkeld.

Met behulp van de VIB-scan (VIB = Vrijwilliger In Beeld) brengt Cubiss samen met de bibliotheek relevante onderwerpen met betrekking tot vrijwilligers in kaart, om ze vervolgens te prioriteren.

Het einddoel? Wanneer de VIB-scan in zijn totaliteit is doorgenomen en de adviezen zijn uitgevoerd, dan is het vrijwilligerswerk in de bibliotheek goed geregeld.

De VIB-scan is gebaseerd op 4 onderdelen:

  • toekomstideaal (richten)
  • positie van de vrijwilliger (inrichten)
  • verantwoordelijkheden en kennis (verrichten)
  • samenwerken (herrichten)

Met deze 4 stappen sluit de VIB-scann aan bij de processen en werkwijze binnen de Bibliotheek.

Keurmerk ‘Vrijwillige Inzet Goed Geregeld’

De VIB-scan toetst in welke mate de bibliotheek voldoet aan het landelijke keurmerk ‘Vrijwillige Inzet Goed Geregeld’ van de NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk). Een bibliotheek die voldoet aan het keurmerk laat zien dat het vrijwilligerswerk succesvol en aantrekkelijk is georganiseerd. De vernieuwde VIB-scan heeft de functie van pré-audit.

Meer weten?
Neem contact op met:

Ontvang deze download

Wil je deze download ontvangen, laat dan hieronder je gegevens achter.