Van traditionele bibliotheek naar Bibliotheek als lokaal platform

Nieuwe rollen en werkwijzen voor medewerkers (voorbeeld: Bibliotheek Z-O-U-T)

Bibliotheek Z-O-U-T heeft de ambitie in de toekomst meer te fungeren als multifunctionele ontmoetingsplaats en open leercentrum, met lokale informatieknooppunten, waar uiteenlopende activiteiten georganiseerd worden. Daarnaast wil zij educatiepartner zijn op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid, voor zowel het individu als het onderwijs. Kortom, de bibliotheek is op weg naar de functie van ‘actieve spin en professionele partner in het lokale web’ oftewel: Van traditionele uitleenbibliotheek naar een netwerkbibliotheek.

Om de ambitie waar te maken is het noodzakelijk dat de publieke dienstverlening van de bibliotheek vanaf 2016 anders ingevuld wordt. Er komt  meer focus te liggen op de actieve samenwerking met lokale en maatschappelijk partners bij de actuele activiteiten in het werkgebied. Je kunt hierbij denken aan het inspelen op de informatiebehoefte van partners uit de zorgsector.

Dit vraagt natuurlijk om aanpassingen van medewerkers. Hen wordt gevraagd om, meer dan voorheen, een beroep te doen op hun netwerk en nog meer aansluiting te zoeken bij lokale communities. Daarvoor wordt een appel gedaan op nieuwe competenties om de kennis en informatie die ze hebben buiten de muren van de bibliotheek uit te dragen. Sinds 2015 ondersteunt Cubiss de bibliotheek bij deze transitie. Deze ondersteuning is erop gericht medewerkers te laten oefenen met en te laten reflecteren op hun nieuwe rollen en werkwijzen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het hogere doel, namelijk de realisatie van een bibliotheek nieuwe stijl, met medewerkers die naar buiten kijken.

Cubiss aanpak

We zijn gestart met het maken van een organisatiescan. Vervolgens zijn de medewerkers meegenomen in de nieuwe koers van de organisatie en kregen zij inzicht in de effecten daarvan op hun dagelijkse werk. Ook zijn er nieuwe profielen opgesteld. Het traject in 2015 is afgesloten met een resultatenrapportage en concrete adviezen over de wijze waarop de bibliotheek haar medewerkers kan ondersteunen in hun ontwikkeling en daarmee het verhogen van hun duurzame inzetbaarheid.

In 2016 staat de concrete aanpak van de nieuwe manier van werken in de nieuwe rollen centraal. Cubiss begeleidt dit traject door middel van groepssessies, coaching en intervisie. Natuurlijk staat een persoonlijke benadering en ondersteuning van de medewerker hierbij voorop.

Bij beide trajecten (2015 en 2016) is gebruik gemaakt van de ESF-subsidie waardoor de bibliotheek de helft van de investeringskosten vergoed heeft gekregen.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die de Cubiss aanpak èn de subsidie van het Europees Sociaal Fonds uw organisatie kan bieden? Neem dan contact met ons op, wij denken graag met u mee! Doe dit voor 1 november 2016 als u kans wil maken op Europese financiële ondersteuning.

Meer weten?
Neem contact op met: