Oplossingen

Binnenkort gaat de nieuwe CAO in

Is uw organisatie er helemaal klaar voor? 

Binnenkort gaat de nieuwe CAO voor de bibliotheek- en kunsteducatiesector in. In deze nieuwe CAO is ook een nieuwe functiewaarderingssystematiek opgenomen. Hoever is uw organisatie met de invoering van deze nieuwe systematiek? Heeft u al stappen gezet in de actualisatie van uw functiehuis? En uw (strategisch) personeelsplan, is dat helemaal up-to-date?

In de nieuwe gezamenlijke CAO voor de bibliotheken en de kunsteducatiesector is een nieuwe systematiek voor functiewaardering opgenomen. Een mooi moment om in uw organisatie eens te kijken naar het functiehuis en het (strategische) personeelsplan. Passen deze nog bij uw huidige organisatie? Sluiten zij aan bij uw meerjarenbeleidsplan? En hoe zit het met de certificering van uw bibliotheek, staan daar nog HR-actiepunten open?

Cubiss ondersteunt bibliotheken bij HR-vraagstukken zoals deze.

We helpen bij:

  • Het maken van een (strategisch) personeelsplan;
  • Het maken van een aanvullend opleidingsplan;
  • Het opzetten van een up-to-date functiehuis;
  • Het (opnieuw) waarderen van functies.

Kortom, wij bieden u concreet de helpende hand, zodat u helemaal klaar bent voor de toekomst.

Meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek plannen? Bel of mail David Bul of Sheila Schuijffel.