Transitie is ook anders leidinggeven en communiceren

Bevorderen van een lerende organisatie (voorbeeld: Bibliotheek Theek 5)

Bibliotheken die een grote veranderopgave ambiëren en in transitie gaan, komen tot de conclusie dat dit ook gevolgen heeft voor de wijze waarop de bibliotheek geleid wordt. Dit vereist een aanpak  van oude patronen doorbreken, anders communiceren, werkprocessen beter organiseren en door bewust te werken aan andere manieren van leidinggeven. Alleen dan is het mogelijk de nieuwe competenties in de praktijk toe te passen en te borgen. Voorwaarde hiervoor is dat de organisatie ernaar moet streven een lerende organisatie te worden waar management en medewerkers de ruimte krijgen om meer te leren van en met elkaar.

Cubiss-aanpak

Cubiss begeleidt het management en haar medewerkers van Bibliotheek Theek 5 in de transitie door nieuwe werk-, dialoog- en reflectievormen te introduceren en door het team ervaringen op te laten doen met andere vormen van overleg.

Ook bij dit traject is gebruik gemaakt van de ESF-subsidie waardoor de bibliotheek de helft van de investeringskosten vergoed heeft gekregen.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die de Cubiss aanpak èn de subsidie van het Europees Sociaal Fonds uw organisatie kan bieden? Neem dan contact met ons op, wij denken graag met u mee!

Meer weten?
Neem contact op met: