Training Samenwerken in een netwerk

Op veel plaatsen worden (digi)Taalhuizen opgericht. Maar een Taalhuis oprichten doe je niet alleen. Het Taalhuis is het resultaat van een netwerkinspanning. Er zijn diverse partners uit het taalnetwerk bij betrokken. Denk aan de bibliotheek, welzijnsorganisaties, taalaanbieders, taalmaatjes en de gemeente. Iedere partner heeft zijn eigen rol in het bereiken van de doelgroep van het Taalhuis: laaggeletterden en andere mensen die hun (digitale) vaardigheden willen vergroten. 

Vaak worden Taalhuizen opgericht in de bibliotheek. Het professioneel organiseren van samenwerken in een taalnetwerk vereist nieuwe vaardigheden van (bibliotheek)medewerkers en managers. Vaardigheden rond het formuleren van een inspirerend perspectief, het mobiliseren van mensen en het bewerkstelligen van daadkracht. Er moet oog zijn voor het krachtenveld tussen de partners en eventuele tegengestelde belangen. En aandacht voor de relatie en elkaars doelen. Tijdens de training 'Samenwerken in een netwerk' bespreken we deze vaardigheden. Na het volgen van de training ben je beter toegerust op het vormgeven van het samenwerkingsprces en het voorkomen of opheffen van stagnaties. 

 

Praktische informatie

Doelgroep: Specialisten Basisvaardigheden en Taalhuiscoördinatoren
Duur: 2 x 3 uur verdeeld over 2 werkdagen
 

 

Meer informatie?

Vragen over de training? Of de training afnemen? Neem contact op voor Brabant met Marjan Middelkoop en voor Limburg met Ivette Sprooten.
Voor overige provincies, neem contact op met Sheila Schuijffel.


<< Terug naar overzicht trainingen laaggeletterdheid Brabant

<< Terug naar overzicht trainingen laaggeletterdheid Limburg

Meer weten?
Neem contact op met: