30 september 2019 Overige

Totaalaanpak laaggeletterdheid

Totaalaanpak signaleren en doorverwijzen van laaggeletterdheid

De totaalaanpak voor professionals is een aanpak van laaggeletterdheid die blijvend effect heeft. Hiermee ondersteunen we organisaties die laagtaalvaardige cliënten (denk aan patiënten, bezoekers en/of klanten) een stap vooruit willen helpen. De training is opgezet voor professionals die werken bij zogenoemde vindplaatsen van laaggeletterden. Denk bijvoorbeeld aan welzijnsorganisaties, gemeenten, zorginstellingen (eerste- en tweedelijns), het UWV en het onderwijs.

Eén op de negen mensen in onze samenleving is laaggeletterd en heeft moeite met lezen en schrijven. Velen van hen hebben ermee leren leven en verbergen hun probleem omdat ze zich schamen. Dit maakt het opsporen en bestrijden van laaggeletterdheid lastig. Een effectieve aanpak van en blijvende aandacht voor de problematiek maken het verschil. Wat kun jij doen voor jouw cliënten?

De totaalaanpak bestaat uit drie delen: een e-learning, een verdiepende workshop en een werksessie.

Deel I: E-learning laaggeletterdheid

Je volgt op een zelfgekozen moment de e-learning over laaggeletterdheid van Stichting Lezen & Schrijven.

Vorm Individueel te volgen
Kosten (€)

Stichting Lezen & Schrijven biedt deze e-learning kosteloos aan.

Duur

45 minuten.

 

Deel II: Workshop Bespreekbaar maken laaggeletterdheid en doorverwijzen

Deel II is een verdiepende en praktische workshop over laaggeletterdheid. Met behulp van rollenspellen oefen je hoe je een laaggeletterde adequaat én respectvol doorverwijst naar bijvoorbeeld een Taalhuis in de regio. Deelnemers mogen een eigen case inbrengen en de aanwezige acteur speelt steeds een andere cliënt. Je oefent en leert veel van elkaar.

Vorm Maximaal 12 deelnemers per sessie
Kosten (€) Cubiss biedt deze sessie kosteloos aan in combinatie met de werksessie (vanuit het provinciale programma Versterken taalvaardigheid). Wanneer er enkel interesse is in de verdiepende workshop wordt een bijdrage van € 395 per groep gevraagd.
Duur 3 uur. 

 

Deel III: Werksessie

Tijdens deze werksessie breng je in kaart op welke momenten er in de werkprocessen aandacht moet komen voor laaggeletterdheid én hoe dat geborgd gaat worden. Laaggeletterdheid moet geen extra thema zijn, het moet onderdeel worden van bestaande routines en formulieren. Daarnaast bespreken we hoe het thema laaggeletterdheid blijvend aandacht krijgt in je organisatie.

Vorm 3 – 6 deelnemers per sessie. Bij voorkeur personen met verschillende functies, waaronder leidinggevenden met beslissingsbevoegdheid.
Kosten (€) Cubiss biedt deze workshop kosteloos aan (vanuit het provinciale programma Versterken taalvaardigheid).
Duur 2,5 à 3 uur. 

 

Organisaties die onlangs de workshop ‘Herkennen en doorverwijzen’ hebben afgenomen (bij Cubiss of bij Stichting Lezen & Schrijven) zijn van harte uitgenodigd om Laaggeletterdheid Deel II en III af te nemen. Als deelnemers de workshop ‘Herkennen en doorverwijzen’ meer dan een jaar geleden hebben bijgewoond, vragen we ze om de e-learning te doorlopen als voorbereiding op Deel II en Deel III.


Neem voor meer informatie contact op met Marjan Middelkoop. 

Downloads

De samenleving
Meer weten?
Neem contact op met: