Toegankelijk loket

De Limburgse armoedebestrijder De Pijler, onderdeel van Burgerkracht Limburg, ontwikkelt een toegankelijk loket.  

Mensen die in armoede leven of schulden hebben, kunnen zich niet veel veroorloven. Tal van organisaties en initiatieven hebben van alles te bieden. Er is alleen geen match. De doelgroep weet ze nauwelijks te vinden en de organisaties vinden het op hun beurt moeilijk om de doelgroep te bereiken. Enerzijds omdat mensen niet te koop lopen met hun problemen, anderzijds vanwege privacywetgeving. Vandaar het initiatief om een toegankelijk loket te ontwikkelen.  We hopen het loket in maart 2019 open te stellen. 

Sociale kaart van WegWijzer  

WegWijzer is de uitvoerder van dit project in opdracht van De Pijler, onderdeel van Burgerkracht Limburg. Er wordt een mobiele website ontwikkeld, die vragers en ondersteuners direct bij elkaar brengt. Burgers kunnen vanaf hun eigen locatie onmiddellijk zien welke organisaties en hulpverlenende diensten in de buurt aanwezig zijn, op welke afstand ze zich bevinden, wat ze te bieden hebben en welke kosten hieraan verbonden zijn. 
De Pijler voert het project in uit met de gemeenten Maastricht, Roermond, Venlo en Weert en de bibliotheken. 

Vervolg 

De uitrol van dit project vindt plaats in maart 2019. Indien het succesvol is, wordt het uitgezet in heel Limburg. En wellicht ook landelijk. 

WegWijzer  

Bibliotheken zijn wegwijzer in het alsmaar uitdijende informatielandschap. Zij zorgen voor actuele, complete, en betrouwbare informatie over onderwerpen van maatschappelijk belang zoals zorg, gezondheid, veiligheid, milieu en recreatie. Wegwijzer ondersteunt bibliotheken daarbij. 

WegWijzer is een initiatief van SPN en drie POI’s, Rijnbrink, Bisc en Cubiss. Cubiss participeert en financiert in WegWijzer. 


Nadere informatie over de projecten van WegWijzer vind je op de website WegWijzer Platform. De contactpersoon is Margareth Bles.