23 mei 2019
/
Publicatie

Taalopvang voor kinderen tijdens taalles ouders

Fahrida is 29 en moeder van Yassin (4 jaar) en Malik (2 jaar). Ze is langs geweest in het Taalhuis omdat ze beter Nederlands wil leren spreken. Maar wat is een goed moment voor taalles? Ze moet de oudste naar school brengen en later weer ophalen. En tussendoor heeft ze wel de zorg voor haar jongste zoontje. Kan ze die misschien meenemen?

Bovenstaand scenario is herkenbaar voor veel taalhuiscoördinatoren in Brabant. Dit blijkt uit een inventarisatie van Cubiss over het aanbieden van taalles in combinatie met opvang voor kinderen. Er zijn veel reacties binnengekomen, waarvan het merendeel positief over het aanbieden van (taal)opvang tijdens taallessen. Wel is duidelijk geworden dat er veel verschillende vormen te organiseren zijn.

In dit document delen we onze bevindingen. We zetten uiteen welke keuzes er gemaakt moeten worden als organisaties (taal)opvang willen bieden voor kinderen van taalleerders.