Taal op het werk

Één op de 9 Nederlanders tussen de 15 en 65 jaar heeft moeite met lezen en schrijven. Bij de Brabantse beroepsbevolking komt dit neer op bijna 175.000 laaggeletterden. 57% van deze groep heeft een baan. Werknemers met een laag taalniveau zijn vooral werkzaam in sectoren waar veel werkgelegenheid is voor mensen met een laag opleidingsniveau (MBO1 of lager), zoals zorg & welzijn, bouw, energie & industrie en handel & horeca. Cubiss ondersteunt bedrijven die het taalniveau van hun werknemers willen verbeteren.

Speciaal voor werkgevers van Brabantse bedrijven hebben we een kort filmpje gemaakt over het belang van aandacht voor taal op het werk. 

Als werknemers onvoldoende taalvaardig zijn draagt dit bij aan miscommunicatie, fouten in het werkproces, (sociale) isolatie, een lagere productiviteit, veiligheidsproblemen en meer verzuim. Al met al betekent dit een aanzienlijke kostenpost voor bedrijven. 
De belangrijkste voordelen voor de werkgever van het verbeteren van het taalniveau van zijn werknemers zijn:

  • minder fout- en incident-gerelateerde kosten;
  • een hogere productiviteit van medewerkers;
  • meer afzet en omzet door het behoud van huidige en/of het aantrekken van nieuwe klanten;
  • een veranderde mobiliteit van personeel en lagere kosten, onder meer op het gebied van ziekteverzuim;
  • een positief effect op het imago van het bedrijf;
  • minder problemen in het persoonlijke leven van medewerkers (bijvoorbeeld financiële problemen/schulden als gevolg van een betere taalbeheersing) leidt tot minder tijdsinzet door het bedrijf (bijvoorbeeld minder tijd hoeven te besteden aan loonbeslagen).

Maar ook de medewerker heeft natuurlijk baat bij het verbeteren van zijn taalvaardigheid. Denk aan meer zelfvertrouwen, meer zelfstandigheid zowel op het werk als privé, meer plezier in het leven, minder eenzaamheid en betere kansen op de arbeidsmarkt.

"Spannend om naar school te gaan, maar de docent was aardig en ik zat in een klein groepje. Het is makkelijker geworden om met elkaar Nederlands te praten tijdens het werk".

Logistiekmedewerker Jarek

Het loont dan ook om te investeren in de taalvaardigheid van werknemers! Cubiss kan u hierbij op verschillende momenten ondersteunen. Belangrijk om te weten is dat Cubiss van de provincie Noord-Brabant voor de periode 2017 – 2020 de opdracht heeft gekregen om de taalvaardigheid van medewerkers van Brabantse bedrijven te versterken. Vanuit deze opdracht kan Cubiss Brabantse bedrijven kosteloos adviseren en ondersteunen. Dit gebeurt altijd in samenwerking met de regionale taalnetwerken. We gaan graag met u in gesprek om de beste aanpak te definiëren voor uw specifieke organisatie. U kunt daarbij denken aan ondersteuning bij de volgende activiteiten: 

Vinden van de doelgroep

De aanpak van laaggeletterdheid begint met het formeren van een projectteam en het in kaart brengen van de doelgroep binnen uw organisatie. Met het onderzoek 'Taal op de werkvloer' maken we inzichtelijk op welke afdelingen van uw bedrijf vermoedelijk de meeste medewerkers met een laag taalniveau werkzaam zijn. We ondersteunen bij de inzet van taalmeters en kunnen uw leidinggevenden helpen met het herkennen van laaggeletterdheid door de workshop Herkennen en doorverwijzen te verzorgen. Indien gewenst adviseren wij u in het creëren van draagvlak binnen uw organisatie. 

"Goed communiceren op de werkvloer is erg belangrijk om efficiënt te kunnen werken".

Personeelsmanager Docdata Waalwijk

Opleidingsbehoefte en -aanbod in kaart brengen

Wanneer het taalniveau van de medewerkers duidelijk is, brengen we de opleidingsbehoefte en het regionale opleidingsaanbod in kaart. Cubiss maakt in alle Brabantse arbeidsmarktregio's onderdeel uit van het taalnetwerk en is derhalve goed op de hoogte van het aanbod. Uiteraard is het van belang dat voor elke cursist een passende aanpak wordt gezocht. Niet iedereen leert op dezelfde wijze en voor het beste leerresultaat is het belangrijk om in te spelen op die verschillen. In ons advies nemen we natuurlijk ook specifieke wensen die u als werkgever heeft, mee. 

Financiering

We helpen bij het vaststellen van de benodigde investering. Hierbij nemen we uiteraard mogelijkheden voor aanvullende financiering mee en waar nodig begeleiden we bij het opstellen en indienen van subsidieaanvragen (bijvoorbeeld de Tel mee met Taal subsidie).

Uitvoering

Cubiss verzorgt zelf geen taalcursussen, maar houdt gedurende de uitvoeringsfase wel vinger aan de pols. Zo blijven we op de hoogte van de voortgang en kunnen we waar nodig bijsturen.

Borging

Om te komen tot een duurzame aanpak van laaggeletterdheid ondersteunen we bij het vastleggen van resultaten en de borging binnen uw bedrijfsprocessen. We organiseren strategische sessies waarbij we samen met de organisatie bekijken hoe taalvaardigheid structureel onderdeel van het HR-beleid kan worden.

Meer informatie of persoonlijk in gesprek?

Bent u benieuwd naar het taalniveau van uw medewerkers? En wilt u als werkgever iets betekenen in het verbeteren hiervan? Neem dan contact op met Moon Fung Fong via m.fong@cubiss.nl.