Het verhaal van de bibliotheek 

De bibliotheek is veel meer dan alleen haar uitleenfunctie. Voor mensen in de sector vanzelfsprekend, voor de buitenwacht nog niet altijd. De bibliotheek is ook een plek waar je kunt ontmoeten en je jezelf kunt ontwikkelen. En de bibliotheek is een belangrijke netwerkpartner voor andere organisaties. Om de wereld daarvan te doordringen is het belangrijk 'het verhaal van de bibliotheek' te blijven vertellen. 
Vanuit de Brabantse projecten Basisvaardigheden, Een leven lang ontwikkelen en Brabantse Jeugd en Jongeren Geletterd verschijnen daarom meerdere storytelling-publicaties. We spreken bibliotheekmedewerkers en hun partners over samenwerking. Onderwijsspecialisten vertellen hoe zij leesplezier centraal zetten. Studenten nemen ons mee in hun opleiding en hoe leesplezier daar wel of geen onderdeel is.

voorpagina 1 team een resultaat.pngIn de eerste editie Één team, één resultaat vertellen Huis73 (de bibliotheek van ‘s-Hertogenbosch) en welzijnsorganisatie Farent onder meer over het project DigiTAALpunten in de wijk. 

Ook in Land van Cuijk wordt druk gebouwd aan een samenwerking tussen bibliotheken en andere organisaties. We spreken met BiblioPlus, GGD en huisartsen Zorggroep Syntein over het concept ‘Positieve Gezondheid’.

 

Lezend door de keten voorkant.pngEditie 2: Lezend door de keten: docenten en studenten van diverse opleidingen, een beleidsmedewerker en bibliotheekmedewerkers nemen je in drie verhalen mee in het volgende:
* Uit de praktijk blijkt dat kinderen naarmate ze ouder worden steeds minder gaan lezen. Hoe zorg je ervoor dat ze zelf blijven werken aan hun eigen leesontwikkeling? En hoe enthousiasmeer je leerlingen om het plezier in lezen te vinden en te behouden? 
* Hoe zorg je ervoor dat leerlingen niet ineens in een zwart lees-gat vallen als ze van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan? En hoe laat je ze überhaupt hun leesniveau doorontwikkelen? 
* Hoe wordt een student pedagogiek zo opgeleid dat die de volgende generatie enthousiast maakt over lezen? En hoe stimuleer je taal en bevorder je lezen overkoepelend in de kinderopvang? 

Meer weten?
Neem contact op met: