30 november 2017 Publicatie

Samenwerken aan digitale geletterdheid

Het project Vergroten mediawijsheid levert een bijdrage aan de Brabantse ambities op het gebied van kennis en innovatie door middel van een impuls in het onderwijs op het gebied van mediawijsheid en digitale geletterdheid.

Daarbij gaat het om de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en houding ten opzichte van (moderne) media. Het doel van het project is het vergroten van de mediawijsheid van diverse groepen leerlingen in Brabant door het creëren van structurele aandacht voor mediawijsheid binnen de diverse lagen van het onderwijs.

Kinderen en jongeren die niet beschikken over digitale vaardigheden, zijn de analfabeten van de toekomst. Iedereen moet actief, veilig en bewust mee kunnen doen in de huidige en toekomstige mediarijke samenleving. Het is essentieel dat het onderwijs beseft dat het vergroten van digitale geletterdheid geen kwestie is van losse impulsen, maar dat het een structurele aanpak vereist die een hoge prioriteit heeft.

Hoe zorg je voor die structurele aandacht? Hoe krijgt digitale geletterdheid een plek in het onderwijs?
Lees ons inspiratiedocument Samenwerken aan digitale geletterdheid. Mét handvatten voor de praktijk.

En wil je weten hoe leerkrachten en directeuren zichzelf en hun leerlingen beoordelen op mediawijsheid? Bekijk hier de resultaten van de Mediawijsheid Meter 2017.

Meer weten?
Neem contact op met: