Oplossingen

Samen wegwijs in het educatieve totaalaanbod voor laaggeletterden

Educatieve kaart basisvaardigheden

We leven in een (digitale) kennissamenleving. 3 tot 4 miljoen Nederlanders hebben beperkte (digitale) basisvaardigheden. Hierdoor kunnen zij moeilijk meekomen. Veel instanties, opleiders en instellingen zien hier kansen en bieden ondersteuning. Maar hoe houdt u als bemiddelaar of begeleider het overzicht? Waar kunt u het beste terecht?

Om hier antwoord op te geven is Cubiss in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek (KB), Stichting Lezen & Schrijven en een aantal Provinciale Service Organisaties, gestart met de ontwikkeling van een educatieve kaart basisvaardigheden.

De educatieve kaart is primair bestemd voor intermediairs, doorverwijzers, begeleiders en scholingsbemiddelaars. Doel is om een compleet overzicht te bieden van het educatieve aanbod voor laaggeletterden, anderstaligen en niet-digivaardigen. Door alle aanbieders en hun aanbod op te nemen in één database kan elke portal gebruik maken van dezelfde gegevens en wordt versnippering voorkomen. Educatief aanbod en adressen hoeven slechts één keer te worden ingevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de digitale sociale en culturele kaart van de openbare bibliotheken G!DS.

Binnen de educatieve kaart zijn er koppelingen naar andere informatieportals en tools zoals Taalzoeker, Digitaal Hulpplein, LerenDoeJe.nu en de Educatiemonitor van de KB. De educatieve kaart basisvaardigheden biedt op deze manier een compleet overzicht van educatieaanbieders en -aanbod.

Snel wegwijs worden in het educatieve totaalaanbod voor laaggeletterden? Ook enthousiast over de mogelijkheden van de educatieve kaart basisvaardigheden? Neem contact op!