Poolse verhalen

De ontsluiting van een collectie verhalen van Poolse Nederlanders

In de regio Peel en Maas wonen veel Poolse arbeidsmigranten. Wat weten we van deze mensen? Waarom zijn ze hier komen werken en wonen? Waar komen ze vandaan en hoe zijn ze in Nederland terecht gekomen? Hoe was hun leven in Polen en hoe anders is dat nu ze hier wonen? Om hier meer informatie over te geven aan Nederlandse én Pools inwoners in deze regio heeft de Bibliotheek Maas en Peel in samenwerking met Cubiss levensverhalen verzameld van Poolse vrouwen.

Lees meer informatie over deze pilot in het evaluatieverslag.

Meer weten?
Neem contact op met: