29 juni 2015 Publicatie

Participatie van laaggeletterden

Nederland telt 1,3 miljoen laaggeletterde volwassenen (16-65 jaar). Zij hebben moeite met lezen en schrijven, waardoor het voor hen lastig is goed mee te kunnen doen in onze huidige samenleving.

Het stimuleren van geletterdheid leidt tot een hogere arbeidsproductiviteit, minder ziekteverzuim en beroep op sociale voorzieningen. Maar vooral helpt het mensen uit hun isolement.

Een drietal wetten biedt kansen voor bibliotheken om in samenwerking met andere partijen een bijdrage te leveren aan de participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare burgers. Het gaat om:

  1. De wet educatie en beroepsonderwijs (Web)
  2. De wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  3. De participatiewet

In de brochure ‘Wetgeving rond participatiesamenleving biedt kansen voor bibliotheken’ van Cubiss, kunt u lezen over de mogelijkheden die deze wetgeving biedt en de bijbehorende budgetten waaruit initiatieven gefinancierd kunnen worden.

Wetgeving rond participatiesamenleving
Meer weten?
Neem contact op met: