Opleiding Community librarian

David Lankes beschrijft in zijn boek ‘The Atlas of New Librarianship’ een nieuw type bibliothecaris. Een bibliothecaris wiens werk niet gecentreerd is rondom het boek en media, maar rondom kennis en leren. Dit is het uitgangspunt voor de opleiding ‘Community Librarian’ die Cubiss, in nauwe samenwerking met Avans+ verzorgt.

De opleiding ‘Community Librarian’ heeft als doel de innovatieve kracht binnen de bibliotheek te versterken. Bibliotheken transformeren naar een brede maatschappelijke bibliotheek, waar niet het boek, maar het vraagstuk centraal staat. Dat vraagt om andere, nieuwe competenties van de bibliothecaris. Hij/zij moet kunnen informeren, maar vooral ook kunnen verbinden, om ontmoeting en debat mogelijk te maken. Aan het eind van de post-hbo-opleiding 'Community Librarian' is de deelnemer in staat een kenniscyclus te organiseren waarbij kennis wordt gedeeld en gecreëerd met het eigen netwerk en de eigen omgeving. Lees meer over de inhoud van het programma in de brochure.

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met Marjo Frenk.

Meer weten?
Neem contact op met: