Op zoek naar de nieuwe vrijwilliger van de Bibliotheek

Herdefiniëring van het vrijwilligerswerk (voorbeeld: Bibliotheek Veluwezoom)

Bibliotheek Veluwezoom bevindt zich in een transitie, dit houdt in dat de distributiefunctie van de bibliotheek steeds minder aandacht krijgt en de verbinding met de maatschappelijke omgeving en de lokale en regionale samenwerkingspartners centraal komt te staan. De houding van de bibliotheek zal daardoor steeds meer verbindend en naar buiten gericht zijn.

De inzet van vrijwilligers bij bibliotheken heeft altijd een belangrijke rol gespeeld, sommige bibliotheken vinden zelfs hun oorsprong hierin. De transitie vereist echter een andere inzet van vrijwilligers of wellicht een ander type vrijwilliger. Een type dat kan inspelen op de mondige en betrokken burger die zoekt naar mogelijkheden om op verschillende manieren te participeren in en rond de activiteiten en projecten van de bibliotheek.

Dit kan echter alleen slagen wanneer er ingespeeld wordt op de wensen en behoeften van deze vrijwilligers.

Zo dient er gekeken te worden naar afwisselend, sociaal en contactrijk werk, de mate van invloed op inhoud en tempo, flexibilisering van de werktijden en de mogelijkheid om beleid te beïnvloeden.

Wat zijn de vraagstukken waar de bibliotheek momenteel mee worstelt? Welke rol kan of moet de vrijwilliger krijgen?

  • Waar past vrijwilligerswerk, en waar niet?
  • Hoe zorgen we ervoor dat betaalde medewerkers en vrijwilligers elkaar aanvullen?
  • Hoe houden we als organisatie de regie op de kwaliteit van onze dienstverlening?
  • Op welke wijze betrek ik mijn betaalde medewerkers bij ons vrijwilligersbeleid?

Cubiss aanpak

Cubiss ondersteunt de Bibliotheek bij het formuleren van antwoorden op deze vragen, en bij het neerzetten van concrete resultaten op dit terrein. Dit doet zij onder meer via de inzet van de Vrijwilligersscan (VIB-scan) van Cubiss en via aanvullend onderzoek onder medewerkers en vrijwilligers. Daarnaast wordt in groepssessies kennis over de vrijwilliger van nu overgedragen en worden de medewerkers uitgedaagd na te denken over vrijwilligersbeleid, zodat er een gedragen beeld over het werken met vrijwilligers ontstaat. Daarnaast helpt Cubiss het managementteam bij de formulering en concretisering van haar doelen met betrekking tot het vrijwilligersbeleid. Uiteindelijk begeleidt Cubiss de medewerkers en vrijwilligers teamgewijs bij het ontwikkelen en implementeren van de verbeteringen.

Ook bij bovengenoemd traject is gebruik gemaakt van de ESF-subsidie waardoor de bibliotheek de helft van de investeringskosten vergoed heeft gekregen.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die de Cubiss aanpak èn de subsidie van het Europees Sociaal Fonds uw organisatie kan bieden? Neem dan contact met ons op, wij denken graag met u mee!

Meer weten?
Neem contact op met: