ONDER EMBARGO

Is het nog mogelijk om te communiceren zonder privacy? En hoe kun je informatie creatief beveiligen? Wat is encryptie en waar komt het vandaan? Hoe kun je een geheime boodschap ontsleutelen? Hoe werk je slim samen aan informatiebeveiliging en (online) privacy? En op welk moment is geheime communicatie echt belangrijk? Speel het spel ONDER EMBARGO en je krijgt een antwoord op al deze vragen!

 

Om te kunnen leven en werken in onze huidige (gedigitaliseerde) maatschappij hebben mensen bepaalde vaardigheden nodig. Dit zijn de zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden waarbij je kunt denken aan samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid, probleemoplossend vermogen en kritisch denken.

In het spel ONDER EMBARGO staat een presidentscampagne centraal. De hierboven genoemde 21e eeuwse vaardigheden vormen de sleutel tot de verkiezingswinst. Leerlingen gaan in drie groepen op zoek naar tools om te (over)leven in een wereld waarin we elkaar steeds meer bekijken, afluisteren, sturen en controleren. Ze gaan creatief aan de slag met het versleutelen van boodschappen met als doel geheime communicatie tot stand te brengen. Game-elementen zijn geïntegreerd in het spel binnen een rijke context met haalbare, uitdagende opdrachten voor de leerlingen.
        
ONDER EMBARGO is ontwikkeld voor de bovenbouw van havo/vwo en door docenten in te zetten binnen verschillende lessen die raken aan de thema’s informatiebeveiliging (encryptie) en (geheime) communicatie. Met behulp van het lespakket maken docenten contextrijke koppelingen tussen de vakken Nederlands (communicatie en informatie), wiskunde (encryptie en decryptie), informatica (computerbeveiliging en programmeren), CKV (creatief communiceren), geschiedenis (encryptie in oorlogstijd) en maatschappijleer (politiek en democratie).

Cubiss voert het spel ONDER EMBARGO in de vorm van een workshop – welke twee lesuren omvat – op locatie uit. Op aanvraag kan de MakersBuzz nog voor een aanvullend derde lesuur worden ingezet. 
 

Cubiss is CJP-acceptant, dus zet dit in voor ONDER EMBARGO!

Ben je geïnteresseerd in ONDER EMBARGO? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden!

 

Onder-Embargo---Docentenhandleiding-A4---PRINT-koffer_0.jpg  Onder-Embargo---Docentenhandleiding-A4---PRINT-kaart_0.jpg

Meer weten?
Neem contact op met: