MOOC MEE!

MOOC staat voor Massive Open Online Courses. De online cursussen van MOOC MEE! zijn Nederlandstalig en iedereen kan deelnemen, ongeacht opleidingsniveau. MOOC MEE! wil docenten/leerkrachten, mediacoaches, leesconsulenten en ouders up-to-date houden over gevarieerde onderwerpen. Programmeren verbetert het creatief en logisch denken en stimuleert het probleemoplossend vermogen.

Scholen en bedrijven hechten steeds meer waarde aan deze vaardigheid. Wie kan programmeren heeft (later) betere kansen op de arbeidsmarkt. Daarom organiseerde Cubiss met MOOC MEE! Een MOOC over ontluikend programmeren.

Lees hier over onze ervaringen!

Meer weten?
Neem contact op met: