9 maart 2020
/
Oplossingen

Met Talas van Cubiss maak je de impact van je Taalhuis zichtbaar

Aan Taalhuizen wordt steeds vaker gevraagd hun impact aan te tonen. Dat is best een lastige vraag. Om de impact van je activiteiten aan te tonen moet je namelijk meer doen dan tellen alleen. De cijfermatige onderbouwing, zoals het aantal deelnemers en de hoeveelheid gegeven workshops, zijn redelijk eenvoudig op een rij te zetten. De verhalende gegevens zijn veel lastiger in kaart te brengen. Terwijl deze verhalen juist nodig zijn, omdat deze de context achter de cijfers laten zien. Met de verhalen wordt de meerwaarde van het Taalhuis tot leven gebracht.  De uitdaging in het aantonen van impact van Taalhuizen ligt dus in het bovenhalen van de verhalen van de laaggeletterden. Talas van Cubiss helpt je hierbij!

Talas brengt de wereld van de taalleerder in beeld

Met Talas wordt de wereld van een laaggeletterde visueel in kaart gebracht. Het ‘spel’  is gebaseerd op een gesprek over iemands leven. Talas is laagdrempelig in gebruik, maar vooral ook leuk om samen te spelen. Het is een toegankelijke manier om verhalen te vangen, en om de ontwikkeling van het individu aan te tonen.

Dit zeggen Taalhuis-coördinatoren over Talas: 

“Dit is naar mijn idee een soort rapport van je leven” 

“Het is gewoon echt een spel. Dan is het meteen ook wat laagdrempeliger om te doen.

Hoe werkt Talas?

Talas is een ‘spel’ dat gespeeld wordt tussen een taalvrijwilliger en een taalleerder. Het doel is om de belevingswereld van de taalleerder in kaart te brengen en samen te kijken waar de taalleerder staat en waar hij naar toe wil. De taalvrijwilliger stuurt het gesprek aan de hand van enkele levensthema’s en maakt daarbij gebruik van sprekende iconen. Hierdoor wordt het een levendig gesprek. Het verhaal wordt vastgelegd in een foto en een formulier ‘informatie deelnemer’.
Het spel duurt ongeveer 15 tot 20 minuten.

Om een goed beeld te krijgen van iemands leerdoelen speel je het spel aan het begin van een taaltraject. Om later de impact van het leertraject te kunnen vaststellen speel je aan het einde van het taaltraject opnieuw het spel. Zo komt de verandering of groei in iemands leven goed in beeld.

Waar is Talas inzetbaar?

In Taalhuizen, scholen voor volwasseneneducatie en andere maatschappelijke organisaties die met minder-talige groepen te maken hebben (geschikt voor NT1 en NT2). 

Geinteresseerd?

Talas is direct te bestellen in de webshop van Cubiss.