14 januari 2016 Publicatie

Moeite hebben met lezen en schrijven is een handicap in onze samenleving, waarin het uitwisselen van informatie langs vele kanalen een steeds grotere rol speelt. 

Toch telt ons land nog steeds rond de 1,3 miljoen laaggeletterden. In Zuid-Limburg (regio Maastricht en Heuvelland) ligt het percentage laaggeletterden zelfs hoger. Reden voor een vijftal organisaties uit Zuid-Limburg om te komen tot een gezamenlijke aanpak, met Cubiss als kartrekker. Een interview over het verloop van het project met Ivette Sprooten, gepubliceerd in het tijdschrift van welzijnsorganisatieTraject. 

Meer weten?
Neem contact op met: