Oplossingen

Mediawijsheid Meter 

Met de Mediawijsheid Meter meet je hoe het ervoor staat met digitale geletterdheid op jouw school. Dat is belangrijk. Er komt namelijk een nieuw curriculum aan waarin meer aandacht komt voor digitale geletterdheid. Daar moeten scholen zich nu al op voorbereiden. De Mediawijsheid Meter helpt daarbij. Want als je weet waar je staat, weet je ook waar je nog werk te doen hebt. 

Iedereen moet actief, veilig en bewust mee kunnen doen in deze mediarijke samenleving. In opdracht van de provincie Noord-Brabant zet Cubiss zich daarom in voor meer beleid rond digitale geletterdheid binnen het onderwijs. Want dat is hard nodig. Leerkrachten van het primair onderwijs geven hun leerlingen slechts een 4,9 voor digitale geletterdheid. Zo blijkt uit de monitor digitale geletterdheid. Maar hoe staat het met hun eigen vaardigheden op dat gebied?  

 

 

Wat meten we precies? 

De Mediawijsheid Meter meet hoe digitaal geletterdheid leraren zichzelf vinden. En hoe digitaal geletterdheid ze hun leerlingen vinden. Het gaat dus niet alleen om mediawijsheid. Alle vier de vaardigheden binnen digitale geletterdheid komen aan bod. Naast mediawijsheid zijn dat informatievaardigheden, computational thinking en  ICT-basisvaardigheden.  

De Mediawijsheid Meter bestaat uit een online vragenlijst. Hierin staan vragen over de vier vaardigheden. Maar ook wat algemenere vragen over het beleid van de school en de invulling van de lessen. Het invullen kost ongeveer 10 minuten.  

Voor wie is de Mediawijsheid Meter? 

Er zijn verschillende versies van Mediawijsheid Meter. De belangrijkste doelgroepen zijn primair en voortgezet onderwijs.  Daarnaast is er ook een Mediawijsheid Meter voor pedagogische opleidingen binnen het mbo. 

Voor jonge kinderen (0-6 jaar) ontwikkelden we de Mediaopvoeding Meter. Deze kan gebruikt worden op de kinderopvang en is bedoeld voor pedagogisch medewerkers. 

Wat doen we met de resultaten? 

Cubiss en de bibliotheek bespreken de resultaten met de school. Scholen zien wat er al goed gaat en waar nog verbeterpunten zijn. Daarna kijken we samen kijken welke vervolgstappen nodig zijn. En hoe de bibliotheek en Cubiss hier zo nodig bij kunnen helpen.  Dit alles wordt vastgelegd in een rapport voor jouw school.

Een overzicht van vier jaar MediawijsheidMeter

Van 2017 tot en met 2020 zette Cubiss de MediawijsheidMeter in bij Brabantse scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Dit leverde een mooi beeld op van de status van digitale geletterdheid in het onderwijs. In dit overzicht brachten we in kaart of scholen digitale geletterdheid hebben opgenomen in hun beleid en hoe belangrijk ze het onderwerp vinden. Ook keken we naar hoe docenten, leerkrachten en leerlingen scoorden op de verschillende aan digitale geletterdheid gerelateerde vaardigheden.

 

 MediawijsheidMeter2017-2020.JPG

 

 

Meten is weten 

Je wilt natuurlijk weten of de maatregelen die je vervolgens neemt effect hebben. Daarom is handig om de Mediawijsheid Meter een jaar of twee jaar later nog een keer in te vullen.  Lees hier de ervaring van een school de die meter twee keer heeft uitgezet.  

Iets voor jouw school of bibliotheek? 

Iedere Brabantse bibliotheek mag een aantal scholen uit hun werkgebied aandragen waarvoor wij vanuit subsidiegelden dit onderzoek uitvoeren.  Je kunt ook rechtstreeks je interesse kenbaar maken bij Lonneke Jans. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. 
Dit jaar is de Mediawijsheid Meter en de Mediaopvoeding Meter nog gratis. Helaas moeten we hier vanaf 1 januari 2021 een vergoeding voor vragen. Voor het afnemen van de Meter inclusief rapport vragen wij een bedrag van € 800,-. Bibliotheken buiten Brabant kunnen contact opnemen met hun eigen POI voor meer informatie over kosten en mogelijkheden.


Informatie aanvraag: digitale geletterdheid onderwijs