Medewerkersonderzoek vernieuwd

Onderwerp ‘werken met vrijwilligers’ toegevoegd

Medewerkers vormen in dienstverlenende organisaties een belangrijke pijler. Tevreden en betrokken medewerkers zijn essentieel voor het doen slagen van de missie van de organisatie. Door met enige regelmaat een medewerkersonderzoek uit te voeren, geef je de medewerkers een kans om hun mening te geven en mee te denken. Dit levert niet alleen relevante informatie op waarmee je je voordeel kunt doen, het zorgt er ook voor dat medewerkers zich gehoord voelen en daarmee stijgt de betrokkenheid.

Steeds vaker wordt binnen het cultureel/maatschappelijk veld gebruik gemaakt van de inzet van vrijwilligers. Om ook deze groep te betrekken bij de organisatie en hun mening serieus te nemen, heeft Cubiss een speciaal vrijwilligersonderzoek ontwikkeld. Deze kan ook ingezet worden als module bij het medewerkersonderzoek. In het vrijwilligersonderzoek wordt onder andere ingegaan op wat voor type vrijwilliger men is en vanuit welke behoefte men vrijwilliger is geworden. De antwoorden op deze vragen hebben implicaties voor de inzet en begeleiding van vrijwilligers.

De laatste tijd zien wij ook dat ondernemerschap een thema is dat bij de bibliotheek een steeds belangrijkere rol gaat spelen. We spelen hierop in met de nieuwe module ‘Ondernemerschap’, waarbij we ingaan op de mate waarin de medewerker en de organisatie ondernemend zijn.

De vraag vormt ons uitgangspunt. In onze filosofie vormt een heldere probleemdefinitie de basis van een goed onderzoek. Pas als we deze samen scherp hebben, bepalen we de meest geschikte onderzoeksmethode. Voor de uitvoering van het onderzoek beschikken we over moderne tools, hierbij kun je denken aan het inzetten van een website als rapportagetool en digitale vragenlijsten. Daarnaast hebben we ook veel ervaring met kwalitatief onderzoek, zoals interviews en groepsgesprekken, waarbij verschillende gesprekstechnieken gehanteerd worden. Vooral de mix tussen kwantitatief (de vragenlijst) en kwalitatief onderzoek zien wij als zeer waardevol. Voor het rapporteren van de onderzoeksgegevens gaan we steeds meer gebruik maken van een website.

Voordelen van de website als rapportagetool

  • Conclusies op hoofdpunten -> de belangrijkste thema’s in één overzicht;
  • Doorklikken naar de achterliggende resultaten en de landelijke benchmark;
  • Een overzichtelijke vergelijking van teams of vestigingen is mogelijk;
  • Altijd en overal beschikbaar, maar wel achter een inlog; 
  • Mooi, grafisch vormgegeven;
  • Milieuvriendelijk, geen pakken geprint papier.

Wil je meer weten over het medewerkers- of het vrijwilligersonderzoek? Of wil je de demoversie van de website bekijken? Neem contact op.

Meer weten?
Neem contact op met: