Maatschappelijke meerwaarde

Vertel het verhaal van je organisatie

Waaraan besteden we onze publieke middelen in tijden van bezuinigingen? Welke beleidskeuzes maak je als organisatie om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken?

Het zijn dé vragen voor beleidsmakers binnen de overheid en van maatschappelijke organisaties. Investeringen in tijd, geld en aandacht dienen een maximaal maatschappelijk effect te creëren. Het gaat erom de meerwaarde van activiteiten aan te kunnen tonen en aannemelijk te kunnen maken met een krachtig verhaal. Dat verhaal kan gaan over aantoonbare veranderingen in omstandigheden, over competentie-ontwikkeling of over het bewerkstelligen van ander gedrag. Zijn de deelnemers aan een training mediawijsheid bijvoorbeeld werkelijk mediavaardiger geworden?

Social Return on Investment

Jezelf en anderen overtuigen van de relevantie van je werk is een kwestie van tellen en vertellen. Bij het in kaart brengen van je maatschappelijke meerwaarde kun je op een systematische wijze te werk gaan. Cubiss maakt hierbij gebruik van een logisch denkraam uit de methodiek Social Return on Investment:

Voorheen ging het gesprek tussen organisaties en belanghebbenden zoals de subsidiërende gemeente, een fonds of een samenwerkingspartner vooral over output, oftewel de hoeveelheid activiteiten die je leverde. De werkelijke verandering die je teweeg wilt brengen, de maatschappelijke meerwaarde, beoordeel je echter in termen van outcome:

  1. Wat is je kernfunctie?
  2. Welk vraagstuk vraagt in de lokale context om een oplossing?
  3. Welke interventie pleegt de organisatie daartoe?
  4. Welke activiteiten onderneem je daarvoor en welk effect veronderstel je?

Als je deze vragen na toetsing bij belanghebbenden kunt beantwoorden, ga je op zoek naar nieuwe indicatoren om je effectiviteit te meten.

Deze werkwijze ondersteunt je bij het maken van beleidskeuzes en het positioneren van je organisatie. Last but not least helpt het je bij het voeren van een goede conversatie met je subsidiënt en potentiële alliantiepartners.

Welke diensten biedt Cubiss op dit terrein?

  • Procesbegeleiding bij beleidsontwikkeling
  • (In company) trainingen over maatschappelijke meerwaarde
  • Advisering en sparring
  • Audits via interviews van betrokkenen of focusgroepen
  • Diverse vormen van onderzoek 

Ga jij aan de slag met het verhaal van je organisatie en zoek je ondersteuning? Neem contact op.

 

Meer weten?
Neem contact op met: