Lessenreeks VO Medi@Battle

Aansluitend op het televisieprogramma MediaBattle heeft Cubiss een lessenreeks* rondom mediawijsheid ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. De lessen zijn toegespitst op verschillende domeinen die al op het lesrooster staan, waardoor het thema eenvoudiger in het onderwijs vormgegeven kan worden. Deze verschillende domeinen als Taal, Mens & Maatschappij en Burgerschap zijn gebaseerd op het onderzoeksrapport van Platform 2032.

De MediaBattle is van 9 december 2017 tot 13 januari 2018 elke zaterdag om 17:45 de MediaBattle te zien is op Omroep Brabant. Klik hier om de afleveringen te zien!

De lessenreeks
De lessenreeks bestaat uit zes thema’s verspreidt over de eerste drie leerjaren van het voorgezet onderwijs. Elk thema bestaat uit zes losse lessen. Deze lessen zijn binnen diverse domeinen geschreven. De lessen zijn concreet en tegelijkertijd flexibel, zodat docenten iedere les naar eigen inzicht kunnen aanpassen.

De in totaal 36 lesbrieven zijn opgebouwd uit een inleiding, indicatie van de lesduur, benodigdheden, beginsituatie van de leerlingen, voorbereiding voor de docent, evaluatie en een aantal tips vanuit Cubiss. De thema’s zijn;

  • Privacy (leerjaar 1)
  • Respect (leerjaar 1)
  • Nieuws (leerjaar 2)
  • Reclame (leerjaar 2)
  • Creatie (leerjaar 3)
  • Onderzoek (leerjaar 3)

Het laatste thema, onderzoek, wijkt iets af van de voorgaande thema’s. Dit thema bestaat uit zes doorlopende lessen waarbij de leerlingen een mediaprobleem onderzoeken en oplossen. Alle kennis die is opgedaan in de voorgaande thema’s wordt tijdens het onderzoek getoetst en er wordt hierop gereflecteerd. Nadat alle thema’s zijn behandeld, zijn alle niveaus binnen het competentiemodel van Mediawijzer.net behaald.

Competenties mediawijsheid en 21-eeuwse vaardigheden
Binnen de lessenreeks ligt de focus op de competentie mediawijsheid; ‘de verzameling competenties die je nodig hebt om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving.’ Elk jaar bereiken de leerlingen een bepaald niveau, gebaseerd op het competentiemodel van Mediawijzer.net. Het model bestaat uit vier hoofdgroepen (begrip, gebruik, communicatie en strategie), waarbinnen tien verschillende competenties worden beschreven. Daarnaast werken de leerlingen ook aan de 21-eeuwse vaardigheden binnen de lessen.
Deze vaardigheden zijn competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst. Begin 2016 zijn deze competenties uitgebreid.
Zo is de competentie Digitale geletterdheid nu gesplitst in vier andere competenties: mediawijsheid, computational thinking, ICT-basisvaardigheden en informatievaardigheden. De nieuwe 21-eeuwse vaardigheden staan niet op zichzelf, maar overlappen elkaar.

Interesse
Voor de lessenreeks is het geen must om docent mediawijsheid te zijn, een mediawijze docent is echter wel aan te bevelen. De leerlijn groeit mee met het leerniveau.. Wil je ook aan de slag met een structurele aanpak mediawijsheid? Zet dan deze lessenreeks in! Bestel de inlogcodes in onze webshop.

Bijlage

Meer weten?
Neem contact op met: