06 februari 2017 Publicatie

Het hoeft niet groot te zijn

Kinderen van ouders die actief betrokken zijn bij hun leesopvoeding, hebben een vijf keer grotere kans om een lezer te worden dan kinderen van ouders bij wie dit niet het geval is. Geen wonder dat bibliotheken, kinderdagverblijven en scholen op zoek zijn naar de samenwerking met ouders.

Maar hoe begin je, als welwillende school of bibliotheek, om ouderbetrokkenheid in de praktijk te brengen? Cubiss heeft in 2016 een aantal pilots uitgevoerd met vier Brabantse bibliotheken en verschillende andere partners, zoals consultatiebureaus, scholen, kinderopvanglocaties en welzijnsinstellingen.

In dit inspiratiedocument stellen we deze pilots voor. De pilots zijn eenvoudig in te zetten voor wie dit wil. Ouders bij (voor)lezen betrekken hoeft namelijk niet ingewikkeld te zijn. Daarom hebben we bij elke pilot zo veel mogelijk het door ons gebruikte materiaal beschikbaar gesteld. Zodat wie geïnspireerd is, meteen aan de slag kan. Want als er iets is dat wij hebben geleerd uit de pilots, dan is het dit: ouderbetrokkenheid vraagt om actie!

Meer weten?
Neem contact op met: