Oplossingen

Informatiebijeenkomst 'Laaggeletterdheid'

Voor de meeste mensen is het invullen van een formulier of het lezen van een routeplanner geen enkel probleem. Dit is echter niet voor iedereen het geval. Eén op de negen mensen in onze samenleving is laaggeletterd en heeft moeite met lezen en schrijven. Mensen hebben er mee leren leven en weten het vaak goed te verbergen. Dat maakt het opsporen en bestrijden van laaggeletterdheid lastig.

Maak kennis met de problematiek

In een informatieve bijeenkomst van 2,5 uur geeft een adviseur van Cubiss een eerste kennismaking met het thema laaggeletterdheid. We gaan onder andere in op de omvang van het probleem, de risicogroepen en signalen die op laaggeletterdheid kunnen duiden. Bij de bijeenkomst wordt ook een taalambassadeur van Stichting ABC of Arcus taal uitgenodigd, die zijn of haar persoonlijke verhaal zal delen.  

Uiteraard wordt de bijeenkomst altijd toegespitst op de aanwezige doelgroep. Er kan bijvoorbeeld speciale aandacht geschonken worden aan laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden, of de gevolgen van laaggeletterdheid voor het bedrijfsleven. Een bijeenkomst over laaggeletterdheid én digivaardigheden behoort ook tot de mogelijkheden. 

Praktische informatie

Duur: 2,5 uur

Kosten: In de provincie Brabant en Limburg verzorgt Cubiss deze informatiebijeenkomst een gegeven aantal keer kosteloos (Mogelijk gemaakt door provinciaal gesubsidieerde projecten op het gebied van taalvaardigheid en participatie). Voor overige aanvragen geldt een tarief vanaf € 540 (exclusief reis- en verblijfskosten).

Vervolg

Deze informatieve bijeenkomst is bedoeld om de aanwezigen kennis te laten maken met de problematiek. De workshop 'Laaggeletterdheid signaleren en bespreekbaar maken' is een logisch vervolg voor organisaties die besluiten met het taalvaardigheidsniveau van hun medewerkers of cliënten aan de slag te gaan. 

Cubiss werkt samen met verschillende netwerkpartners, waaronder Stichting Lezen & Schrijven, Stichting ABC en Arcus Taal.