Help! De overheid gaat online!

Digitaal Hulpplein - ingang voor burgers die digitaal minder vaardig zijn

Vanaf 2017 werkt de rijksoverheid volledig digitaal. Anders gezegd: vanaf dan verlopen de contacten tussen de burger en de overheid digitaal. Maar wat nu als je als burger niet zomaar mee kan komen met deze ontwikkeling. Een flinke groep zal problemen ervaren met de online dienstverlening van de overheid en van vele andere instanties. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ook deze groep straks de weg naar de overheid weet te vinden?

Digitaal Hulpplein

Voor deze groep van burgers is Digitaal Hulpplein ontwikkeld, bestaande uit de website www.digitaalhulpplein.nl en een telefonische hulplijn. Met op de website onder meer een handige tool - de Digimeter - waarmee je je digitale vaardigheden kunt ‘toetsen’. Ook vind je er locaties in de buurt waar cursussen digitale vaardigheden worden gegeven. En voor cursusaanbieders is er een toolkit opgenomen met materialen ter ondersteuning van cursussen digitale basisvaardigheden.

Behalve ECP | Platform voor de Informatiesamenleving, Digisterker, SIOB en de Vereniging van Openbare Bibliotheken heeft ook Cubiss aan Digitaal Hulpplein meegewerkt. Afgelopen december is Digitale Hulpplein gelanceerd. En met succes. Ouderenorganisaties, wijkcentra, bibliotheken en verschillende andere organisaties hebben hun cursusaanbod al op de site geplaatst en bieden zo ingang voor burgers die hun digitale vaardigheden willen vergroten.

Kansen voor bibliotheken

Bibliotheken kunnen nog steeds cursussen digitale vaardigheden plaatsen op www.digitaalhulpplein.nl. Dit kunnen eigen cursussen zijn, maar doorverwijzen naar andere cursussen kan ook. Via de G!DS kunnen bibliotheken cursusaanbod gemakkelijk opnemen en doorplaatsen op de website van Digitaal Hulpplein. Zo maakt u aan uw gemeente(n) ook helder dat u als bibliotheek een rol speelt bij de ontwikkeling van digitale vaardigheden van burgers. En in het verlengde daarvan bij het verbeteren van de communicatie tussen overheid en burger.

Ook gemeenten kennen Digitaal Hulpplein inmiddels. Zij verwijzen burgers er naar door die moeite hebben met haar digitale dienstverlening.

Uw cursusaanbod op www.digitaalhulpplein.nl? Meer informatie? Neem contact met ons op.

Meer weten?
Neem contact op met: