Gezamenlijke aanpak laaggeletterdheid Maastricht en regio Heuvelland

Cubiss slaat handen ineen met regionale partijen

Laaggeletterdheid is een groot maatschappelijk probleem. Dit geldt ook voor Zuid-Limburg. Ruim 14% van de beroepsbevolking van Maastricht en de regio Heuvelland (Eijsden-Margraten, Gulpen–Wittem, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul) is laaggeletterd. Dit komt neer op ongeveer 15.000 laaggeletterden in Maastricht en 10.000 laaggeletterden in de regio Heuvelland.

Voor welzijnsorganisatie Trajekt was dit vorig jaar voldoende aanleiding deze problematiek bij de kop te pakken. Hierbij is contact gezocht met Ivette Sprooten, specialist Laaggeletterdheid van Cubiss, om de mogelijkheden door te spreken en om te adviseren over een concrete aanpak van laaggeletterdheid in Maastricht en regio Heuvelland.

Gezamenlijke aanpak

Gekozen is voor een aanpak waarin samenwerking centraal staat. Een effectieve aanpak van laaggeletterdheid is alleen mogelijk wanneer diverse partijen hierin vanuit hun expertise en netwerken met elkaar optrekken. Het resultaat is een samenwerking tussen Centre Ceramique Bibliotheek Maastricht, Heuvelland Bibliotheken en ROC Leeuwenborgh (Zuid Limburg).

Gezamenlijk wordt een aanpak uitgewerkt die zich richt op een aantal zaken:

  • Promotie en communicatie, onder meer gericht op bewustwording omtrent laaggeletterdheid
  • Een wijkgerichte aanpak, dichtbij de doelgroep
  • Toeleiding en werving van deelnemers via zogeheten vindplaatsen (UWV, sociale werkvoorziening, scholen, welzijnsorganisaties)
  • Opzetten van taalpunten: laagdrempelige plaatsen waar iedereen terecht kan voor doorverwijzing naar het juiste educatieve aanbod (o.a. spreekuren, adviesgesprekken, doorverwijzing)
  • Een gevarieerd educatief aanbod basisvaardigheden (taal, rekenen, digitale vaardigheden) afgestemd op de leervraag en de leerstijl van de doelgroep
  • Werven, scholen en begeleiden van taalvrijwilligers

Woensdag 17 juni 2015 presenteerden de samenwerkingspartners het plan van aanpak aan de betreffende gemeenten. Dit in bijzijn van Europarlementariër Agnes Jongerius. We houden u op de hoogte van het vervolg en vooral de resultaten die spoedig zullen volgen.

Ziet u kansen voor een aanpak bij u in de regio? Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Meer weten?
Neem contact op met: