02 juni 2014 Publicatie

Gebruikersonderzoek binnen de bibliotheek

Naar samenhang en afstemming binnen de bibliotheekbranche

Deze visie op gebruikersonderzoek en doelgroepsegmentatie biedt een overzicht van de huidige stand van zaken, relevante ontwikkelingen in de bibliotheekbranche en perspectieven op de toekomst. De visie is onderdeel van het project Consumer Insights waarin Cubiss, ProBiblio en het SIOB samen optrekken.

Het doel van dit project is meer samenhang en afstemming realiseren op het gebied van gebruikersonderzoek in de bibliotheekbranche. In deze visie diepen we uit hoe onderzoek en daaruit voortkomend klanteninzicht kan bijdragen aan een goede aansluiting tussen bibliotheken en hun (potentiële) doelgroep. Op die manier beogen we een bijdrage te leveren aan de ont­wikkeling naar een toekomstbestendig bibliotheekbestel.

Meer weten?
Neem contact op met: