Factsheets over aanpak laaggeletterdheid Limburgse bibliotheken

Limburg telt 120.000 laaggeletterde volwassenen (15-75 jaar). Doordat ze moeite hebben met lezen en schrijven, is het voor hen lastig om volledig mee te komen in de samenleving. Leren lezen en schrijven is van groot belang. Voor de persoon zelf, maar ook voor werkgevers, voor dienstverleners en voor de maatschappij als geheel. Maar laaggeletterdheid kan niet door één persoon of één instantie worden opgelost, dit vergt samenwerking. In Limburg is op verschillende manieren vorm gegeven aan deze samenwerking.

Factsheets
Onderstaande factsheets tonen de dienstverlening van Limburgse bibliotheken, veelal in samenwerking met andere organisaties, gericht op laaggeletterden en laaggeschoolden.

Taal- en Werkplein

Portfolio
Samen vormen deze factsheets het portfolio aan activiteiten waarmee bibliotheken laten zien aan gemeenten, loketorganisaties en bedrijven wat zij als bibliotheek te bieden heeft voor kwetsbare groepen in de samenleving. Dit portfolio sluit goed aan bij de gemeentelijke veranderingen in het sociaal domein. Zowel binnen de WEB, de participatiewet als binnen de WMO kunnen bibliotheken diensten aanbieden die mede invulling geven aan het gemeentelijk beleid. Ook sluit het portfolio sluit goed aan bij landelijke aandacht voor kwetsbare groepen via het ‘Actieprogramma Tel mee met taal’ en het ‘Taalakkoord’ voor werkgevers en werknemers.

Mocht een of meer van deze factsheets u aanspreken, dan kunt u contact opnemen met Cubiss: T 013 4656700.

Meer weten?
Neem contact op met:

Ontvang deze download

Wil je deze download ontvangen, laat dan hieronder je gegevens achter.