6 januari 2020
/
Overige

Factsheet zelfevaluatie Brabantse Taalhuizen

Cubiss is in 2018 en 2019 in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven in gesprek gegaan met de kernpartners van een twintigtal Brabantse (digi)Taalhuizen om een zogenaamde zelfevaluatie uit te voeren. Het doel is inzicht krijgen in de huidige stand van zaken, de ambities en de verdere (door)ontwikkeling van het (digi)Taalhuis.   

De zelfevaluaties bestaan uit een gespreksleidraad met aandacht voor cijfers en ervaringen. De bouwstenen van het (digi)Taalhuis zijn het uitgangspunt van het gesprek. De input uit de zelfevaluatie is na afloop verwerkt in een verslag met daarin de belangrijkste ontwikkelwensen van alle kernpartners. Tevens staan er concrete actiepunten in waarmee de partners gezamenlijk aan de slag kunnen.    

Lees de belangrijkste bevindingen uit de zelfevaluatietrajecten in de factsheet >>