20 december 2019
/
Overige

Erasmus+ 

Op landelijk niveau wordt er rond basisvaardigheden al veel kennis en ervaring gedeeld. Maar het is ook goed om over onze grenzen te kijken, om te leren van de aanpak en ervaringen in andere landen.

Bredere aanpak basisvaardigheden

Om die reden heeft Cubiss van 2017 tot en met 2019, in samenwerking met de Nieuwe Veste, Curio (voorheen ROC West-Brabant), Stichting Lezen & Schrijven en drie Europese partners, onderzocht hoe de huidige aanpak van (digi)Taalhuizen kan worden uitgebreid naar een bredere aanpak van alle basisvaardigheden. Vanuit deze samenwerking zijn twee case studies opgesteld: één waarin het verband tussen creativiteit en het leren van basisvaardigheden centraal staat en één waarin wordt gekeken naar de verbinding tussen basisvaardigheden, werk en duurzame inzetbaarheid.

 

Bezoekverslagen (digi) Taalhuizen 

Er zijn projecten en voorbeelden bezocht in Wales, België en Noorwegen. De ervaringen en nieuwe inzichten opgedaan tijdens deze werkbezoeken zijn uitgewerkt in drie bezoekverslagen: twee case studies (thema creativiteit en thema arbeid) en een doorontwikkelde toolkit voor (digi)Taalhuizen. In juni zijn de ervaringen en eerste inzichten reeds gedeeld tijdens het internationale congres ‘Join us on the yellow brick road’. 

Verslag Wales >>
Verslag België >>
Verslag Noorwegen >>

 

Toolkit voor (digi)Taalhuizen

Met de informatie uit de werkbezoeken en de opgedane informatie is een toolkit voor (digi)Taalhuizen ontwikkeld. Hierin zijn instrumenten verzameld die kunnen helpen bij de oprichting, werking en kwaliteitsborging van (digi)Taalhuizen. 

Bekijk de Toolkit >>