01 juni 2015 Publicatie

Calculeren of capituleren

DURF! - speciale editie | 2015

De bibliotheek levert waarde. Lange tijd was dat zo vanzelfsprekend dat het geen toelichting behoefde. Nu is het meer calculeren of capituleren, ofwel: bewijs je waarde. Voor wie dan? Welke waarde is dat en hoe breng je die in beeld? De Koninklijke Bibliotheek organiseerde maart jl. een bijeenkomst waar het meten en weten van bibliotheekopbrengsten centraal stond. Met de opbrengsten van die dag maakten we deze speciale editie van e-magazine DURF!