Oplossingen

De Mediaopvoeding Babbelbox

De Mediaopvoeding Babbelbox is beschikbaar voor bibliotheken. Het is een toolkit die bibliotheken handvatten geeft om het gesprek over mediaopvoeding met de kinderopvang, het onderwijs en ouders te starten en (vooral) op gang te houden.

Het gesprek voeren over Mediaopvoeding

De toolkit kan worden ingezet om professionals en ouders bewust te maken over (hun) mediaopvoeding en wat ze doen of zouden kunnen doen en hen (indien nodig) te informeren of tips te geven. Kinderopvang en onderwijsorganisaties kunnen de Babbelbox bovendien ook zelf inzetten richting ouders. De kern van de Babbelbox wordt gevormd door 40 stellingen en dilemma's rondom mediaopvoeding die je als bibliotheek in verschillende settings (zowel online als offline) kan gebruiken. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan thematische ouderavonden of informatieavonden voor pedagogisch medewerkers. Daarnaast vind je in de toolkit aanvullend materiaal om de dillema’s op een passende manier in te zetten en het gesprek voort te zetten.

Toolkit

Schermafbeelding 2021-02-18 om 14.10.31.png

 Bekijk hier de Mediaopvoeding Babbelbox:

Babbelbox voor anderstalige ouders

Ken je de Babbelbox nog met stellingen die professionals met ouders konden bespreken over mediaopvoeding? Dit jaar is er in opdracht van de KB gewerkt aan een selectie en vertaling hiervan voor anderstalige ouders. 9 stellingen zijn uit de oorspronkelijke babbelbox geselecteerd die ouders kunnen bespreken met hun kinderen of met andere ouders en deze zijn vertaald in verschillende thuistalen: