29 juni 2017 Publicatie

De bibliotheek en integratie

De landelijke werkgroep integratie, waar Cubiss deel van uitmaakt, schreef een document over de achtergronden van de dienstverlening aan vluchtelingen en statushouders. Wat is de rol van de gemeente bij inburgering, welke taalniveaus zijn er en wat zijn good practices in andere bibliotheken?

Meer weten?
Neem contact op met: