02 maart 2017 Publicatie

De bibliotheek; óók partner in het sociale domein

Laaggeletterden hebben vaker dan gemiddeld te maken met armoede, schuldhulpverlening en gezondheidsproblemen. Als de gemeente, de bibliotheek en andere partners de handen ineenslaan om samen laaggeletterdheid terug te dringen, dan levert dat de maatschappij zowel financieel als sociaal veel voordeel op. Het aantal werklozen neemt af, de arbeidsproductiviteit gaat omhoog, het ziekteverzuim en de gezondheidskosten dalen. Mensen zijn gelukkiger en kunnen hun kinderen betere kansen bieden.

“Het is voor bibliotheken heel belangrijk om met hun gemeente om de tafel te gaan over hun rol binnen het sociaal domein,” vertelt Marjo Frenk (senior adviseur bij Cubiss en voormalig wethouder in Tilburg). “Van oudsher hebben veel  bibliotheken vooral contact met de wethouder die Cultuur in zijn portefeuille heeft, maar het is zo belangrijk om het gesprek ook aan te gaan met de wethouder(s) in het sociale domein. Bibliotheken kunnen zich ook duidelijk positioneren als partner in het sociale domein."

Ondersteuning bij het gesprek

Om bibliotheken te ondersteunen, heeft Cubiss een praatplaat ontwikkeld die bibliotheekmedewerkers mee kunnen nemen naar het gesprek met de gemeente. Het bijbehorende achtergronddocument geeft extra details en uitleg. “Natuurlijk moet je als bibliotheekmedewerker zelf het gesprek voeren, deze documenten zijn er ter ondersteuning, om het gesprek wat gemakkelijker te maken”, aldus Marjo Frenk die ook bij de ontwikkeling betrokken was. Desgewenst biedt Cubiss bibliotheken ondersteuning in dit proces.

Cubiss ontwikkelde eerder al de Ken uw doelgroep-analyse waarmee voor elke gemeente heel zichtbaar is geworden in welke mate een gemeente te maken heeft met kwetsbare groepen en in welke wijken en kernen een oververtegenwoordiging is van laaggeletterden en andere maatschappelijke kwetsbaren. We raden bibliotheken aan om ook deze analyse mee te nemen naar het gesprek bij de gemeente, dan heb je actuele cijfers bij de hand van hoe het er in jullie gemeente voorstaat. (In januari worden de Ken uw doelgroep-analyses voor de laatste gemeentes opgeleverd.

Voor vragen over de Ken uw doelgroep-analyse kunt u contact opnemen met Ilse Lodewijks via i.lodewijks@cubiss.nl of 06 20 96 00 51.

Meer weten?
Neem contact op met: