Cubiss verzorgt bijeenkomsten en workshops gerelateerd aan de thema’s laaggeletterdheid en basisvaardigheden. Deze worden een aantal keer per jaar als open trainingen gegeven en op aanvraag kunnen de trainingen incompany worden verzorgd. De data van de open trainingen worden via de agenda van Cubiss bekend gemaakt.

De trainingen zijn bedoeld voor iedereen die interesse heeft voor, of te maken heeft met, mensen met ontoereikende basisvaardigheden, zoals taal- en digitale vaardigheden.
Per training kun je klikken voor meer informatie. Er is een overzicht van bijeenkomsten in Limburg en een overzicht voor Brabant.

•    Informatiebijeenkomst 'Herkennen van laaggeletterdheid'
Deze bijeenkomst is een eerste kennismaking met het thema laaggeletterdheid. We gaan in op de omvang van het probleem, de risicogroepen en delen ervaringsverhalen.  Klik hier voor meer informatie.

•    Workshop 'Laaggeletterdheid signaleren en bespreekbaar maken'
Een verdiepende workshop over laaggeletterdheid, voor organisaties die aan de slag gaan met de problematiek. Klik hier voor meer informatie.

•    Informatiebijeenkomst ‘Workshop ‘Eenvoudig schrijven’
Het is verstandig om eens kritisch te kijken naar het taalgebruik binnen uw organisatie. Zijn uw (schriftelijke) uitingen wel duidelijk? Veel brieven, e-mails, nieuwsberichten en werkinstructies kunnen vaak een stuk helderder. Helder schrijven kun je leren. Klik hier voor meer informatie.

Voor bibliotheekmedewerkers, Taalhuismedewerkers (beroepskrachten en vrijwilligers) en netwerkpartners is het aanbod als volgt:

•    Training ‘Taalvrijwilligers en taalmaatjes’
Deze (basis)training voor taalvrijwilligers bestaat uit vier bijeenkomsten, waarna de taalvrijwilligers bij goed gevolg het Certificaat basistraining taalvrijwilligers ontvangen. De training behelst een algemene inleiding in de rol van de taalvrijwilliger bij het leren lezen, spreken en schrijven van mensen die het Nederlands als moedertaal hebben (NT1) of anderstaligen die Nederlands willen leren (NT2). Klik hier voor meer informatie.

•    Training ‘Taalhuismedewerkers’
Een training voor alle medewerkers van het Taalhuis die betrokken zijn bij het koppelen van mensen met taalvragen aan (taal)aanbod. Het betreft beroepskrachten en vrijwilligers. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer: het beleggen van rollen en taken in het Taalhuis, gesprekstechniek en het vinden van een passend aanbod. Lees hier meer over deze training. Klik hier voor meer informatie.

•    Training 'Wegwijs in de collectie NT1 en NT2'
Een inleidende training voor bibliotheekmedewerkers die niet of beperkt bekend zijn met de bibliotheekcollectie NT1 en NT2. Dit zijn de materialen voor mensen die het Nederlands als moedertaal hebben, maar graag hun taalvaardigheden willen bijspijkeren (NT1), of anderstaligen die Nederlands willen leren (NT2). Tijdens de training maken de bibliotheekmedewerkers kennis met de collectie NT1 en NT2 en leren zij hierbinnen hun weg vinden. Klik hier voor meer informatie.

•    Training 'Samenwerken in een netwerk'
Het Taalhuis is bij de meeste bibliotheken het resultaat van een netwerkinspanning. Er zijn diverse partners uit het taalnetwerk bij betrokken en aandacht voor deze relatie en elkaars doelen is een voorwaarde voor een succesvolle samenwerking. Deze training helpt het proces van samenwerken goed vorm te geven en stagnaties te voorkomen of op te heffen. Klik hier voor meer informatie.

•    Werksessie met taalnetwerken
Het gaat om ontwerpsessies voor nieuwe netwerken. Maar ook om herontwerpsessies voor netwerken die al even bezig zijn en pas op de plaats willen maken om bijvoorbeeld weer eens op een rij te zetten wat ieders rollen en taken zijn. 

Voor meer informatie over vraagstukken rondom laaggeletterdheid en basisvaardigheden kunt u contact opnemen met:
Voor Brabant met Yvonne van den Berg, projectleider Versterken taalvaardigheid bij Cubiss via y.vandenberg@cubiss.nl of 06-30 07 49 53.
Voor Limburg met Ilse Lodewijks, projectleider Participatie en zelfredzaamheid bij Cubiss via i.lodewijks@cubiss.nl of via 06-20 96 00 51.

Meer weten?
Neem contact op met: