Verklaring Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Stichting Cubiss Next is sinds 2009 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en sinds 2014 heeft het ook de Culturele status.

Als een Culturele ANBI moet de stichting aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder het openbaar maken van gegevens zoals missie, visie, activiteiten en financiën.

Deze gegevens vindt u hier.