Van leesbeleid tot leeractiviteit

Met het Leesoffensief krijgt ‘lezen’ alle aandacht die het verdient. Leesmotivatie, rijke teksten, lezen van fictie, non-fictie en poezie en leeservaringen uitwisselen zijn door SLO uitgewerkt in aanbodsdoelen en ook in het Leesoffensief én curriculum.nu worden inzichten gedeeld hoe het lezen aan bod moet komen in de dagelijkse onderwijspraktijk. Educatiespecialisten en leesconsulenten hebben de expertise om samen met de scholen te zorgen voor een goede leescultuur op school. Maar sluiten de huidige activiteiten die door de Bibliotheek worden uitgevoerd nog goed aan bij het leergebied Nederlands? Daarover spraken we tijdens de Kenniskaravaan op 21 juli.

Jantien Dhont, docent taaldidactiek en studieloopbaanbegeleider bij Fontys, nam ons mee naar de onderwijspraktijk op het gebied van lezen. Wat moeten kinderen eigenlijk leren bij dit leergebied en hoe kunnen educatiespecialisten en leesconsulenten met hun leesbevorderingsactiviteiten daarop aansluiten?

Tijdens de bijeenkomst boden we verbreding en verdieping op het gebied van leeractiviteiten die aansluiten bij een goede leescultuur. Wat zijn de aanbodsdoelen voor lezen? Hoe kun je deze aanbodsdoelen vertalen in betekenisvolle leeractiviteiten voor taal en lezen die door leesconsulenten uitgevoerd kunnen worden? Aan welke criteria moeten leeractiviteiten voldoen? Scholen hebben steeds meer behoefte om voor bepaalde leergebieden losser van methodes te werken. Hoe kunnen leesconsulenten ervoor zorgen dat zij zorgen voor waardevolle vervanging voor onderdelen van de methodes. Het werd een inspirerende bijeenkomst waarbij de deelnemers niet alleen luisterden, maar ook zelf actief aan de slag gingen.

Bekijk de powerpointpresentatie.

Deze Kenniskaravaan was bedoeld voor educatiespecialisten en leesconsulenten.