Digitalisering in het onderwijs

Toekomstscenario’s in beeld

Technologie ontwikkelt zich in sneltreinvaart. Steeds meer kan en gaat digitaal. Ook in het onderwijs. Dat bewijst de coronapandemie wel. We hebben niet altijd voldoende grip op de veranderingen. Daarom heeft Cubiss zes onderwijsspecialisten en twee experts gevraagd naar hun visie op de digitalisering van het onderwijs.

Wake-up call

Op zes thema’s - die volgens het ontwikkelteam Digitale Geletterdheid van Curriculum.nu de essentie van het leergebied zijn - geven deze inzichten richting aan de ontwikkelingen die het onderwijs doormaakt en mogelijk door gaat maken. ‘Mogelijk’ want ook deze ‘insiders’ hebben uiteraard geen glazen bol.

Data en informatie

Het belang van data groeit. Iedereen heeft toegang tot de digitale ontsluiting van gegevens en kan gebruik maken van ‘big data’ om aan informatie te komen. De kwaliteit en betrouwbaarheid van gegevens en informatie is daarom essentieel.

Veiligheid en privacy in de digitale wereld

Digitale gegevens spelen een steeds grotere rol in onze samenleving. Naarmate mensen, bedrijven en organisaties meer aanwezig zijn in de digitale wereld, laten ze ook meer digitale sporen achter, bewust of onbewust. Dit alles leidt tot de volgende vragen: hoe kunnen de eigenaars van deze gegevens veilig met hun gegevens omgaan en hoe kunnen zij bewust en verantwoord zorgen voor hun online privacy?  

De werking en het (creatieve) gebruik van digitale technologie

Digitale technologie is veelzijdig, laagdrempelig, bereikbaar en biedt tal van mogelijkheden om jezelf te uiten, ideeën, creaties en producten te ontwikkelen en met anderen te delen. Soms lijkt het wel of steeds meer processen 'vanzelf' gaan, maar de mens bepaalt op welke manier apparaten werken. Door de opkomst van artificiële intelligentie (AI) en robotica is het verschil tussen menselijk gedrag en dat van digitale technologie niet altijd goed waarneembaar.  

Digitale communicatie en samenwerking

Digitale technologie verbindt mensen met mensen, mensen met apparaten en apparaten onderling. Dat biedt mogelijkheden om mensen en apparaten met elkaar te laten communiceren en samenwerken. Kennis van de technologie van digitale communicatiemiddelen, digitaal en digitale netwerken is van fundamenteel belang om in de huidige en toekomstige samenleving te kunnen leven, studeren en werken. 

Digitaal burgerschap

Onze democratische rechtsstaat is gebaseerd op drie basiswaarden: vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Burgerschapsonderwijs draagt bij aan de vorming van leerlingen tot volwaardige deelnemers aan de democratische samenleving en de omgangsvormen die daarin gelden. Digitale technologie en multimediale informatie spelen hierbij een steeds grotere rol.  

Digitale economie

Economische activiteiten veranderen onder invloed van technologische ontwikkelingen. Gebruikersdata hebben economische waarde gekregen. Nieuwe valuta krijgen een plek naast traditionele betaalmiddelen en veranderen de definitie van waarde. In het persoonlijk leven krijgen mensen nieuwe mogelijkheden om zelf producent te worden en als consument gebruik te maken van nieuwe diensten.  

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van wat je hebt gezien?

Neem dan contact op met:
Ingrid de Jong: i.dejong@cubiss.nl of met
Nieke Geschiere: n.geschiere@cubiss.nl.