• Cubiss adviseert en ondersteunt organisaties die zich gesteld zien voor vraagstukken op het gebied van
    lezen, leren en informeren
  • We bieden oplossingen die bijdragen aan
    ontwikkeling van mensen en meedoen van iedereen
  • We leggen connecties met partners en ontwikkelen allianties
    omdat je samen verder komt

Meedoenmeedoen.jpg

Cubiss streeft ernaar dat iedereen de kans krijgt zich persoonlijk te ontwikkelen en kennis op kan doen die nodig is om volwaardig deel te kunnen nemen aan onze maatschappij. Zodat iedereen mee kan doen.

We dragen bij aan de bestrijding van laaggeletterdheid en taalachterstanden. We zijn partner voor organisaties die zich richten op sociale inclusie, arbeidsparticipatie en  bestrijding van eenzaamheid. We verbinden en activeren. We dragen bij aan leefbaarheid in wijken en op het platteland en bevorderen met onze aanpak de zelfredzaamheid en dialoog met burgers.

Ons ideaalbeeld? Iedereen doet mee!

Ontvang deze download

Wil je deze download ontvangen, laat dan hieronder je gegevens achter.