Hallo! Stem je mee?

Veel bibliotheken hebben het Stem je mee! pakket al in huis. Heb je het nog niet, bestel het dan snel in onze webshop

Als bibliotheek kan je met dit pakket aan de slag om mensen te bereiken en te informeren over de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Over democratie, de partijen, partijprogramma's, belang binnen de gemeente en hoe stem je.

Meer stemmen

Omdat er veel gedaan kan worden rondom dit thema, hebben we op deze pagina een overzicht gemaakt van alle activiteiten en producten die je in kan zetten om mensen te betrekken bij het publieke debat en om ze goed geïnformeerd naar de stembus te helpen. Je kan ook ervaringen lezen over activiteiten rond de afgelopen verkiezingen.

En, als je meer vragen hebt, neem gerust contact op met Ivette Sprooten.

Snel naar je bestemming:

Lobby en gemeenteraadsverziekingen - Handreiking

Bijeenkomst provinciehuis Stem je mee! - Een verslag

Informatieavond gemeenteraadsverkiezingen - Toolkit

Debatteren in eenvoudige taal - Zelf organiseren, een startershandleiding

Debatteren in eenvoudige taal - Een verslag

Lees- en luistertips

Lobby en gemeenteraadsverkiezingen: waar staan we als bibliotheken voor?

De inspanningen van de bibliotheken richting de gemeente(n) zijn gericht op het realiseren van structurele subsidie voor de bibliotheek in het algemeen en voor de thema's leesbevordering en leesmotivatie en aanpak laaggeletterdheid in het bijzonder.  

Op 16 maart 2022 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. De verkiezingsprogramma's worden momenteel geschreven. Nu dus de tijd om ons weer te laten zien en horen! >>> lees verder

Informatieavond gemeenteraadsverkiezingen

Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Dat geldt ook voor de verkiezingen. Er zijn in Nederland circa 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Voor hen zijn de verkiezingen extra ingewikkeld. Cubiss vindt dat iedereen mee moet kunnen doen én bewust moet kunnen stemmen.

Vind jij/vindt jouw bibliotheek dat ook? Organiseer dan een informatieavond in heldere taal! >>> lees verder

Publieke discussie en debat

Ontmoeting en debat in bibliotheken

De bibliotheek is de plek om hier aandacht aan te geven. Immers, een van de
wettelijke taken van Nederlandse bibliotheken is het organiseren van ontmoeting en debat. De bibliotheek is dus de perfecte plek voor het laten plaatsvinden van een publieke discussie. In hoofdstuk drie gaan we verder in op waarom het debat, gesprek, discussie, dialoog in de bibliotheek plaats kan en moet vinden. >>> lees verder

Debatteren in eenvoudige taal!

Verkiezingsdebatten voor minder taalvaardige en laaggeletterden lastig te volgen.

Een debat voor iedereen

De debatten vonden plaats in de bibliotheek, tijdens openingstijden, en iedereen was welkom. Naast vrije inloop waren verschillende deelnemers uit het netwerk van de bibliotheek uitgenodigd. >>> lees verder

Ook bij de provinciale verkiezingen werd
Stem je mee? ingezet 

Een verslag van Andrea Driesse, adviseur bij Cubiss

In 2019 vonden provinciale verkiezingen plaats. In januari werden daarom medewerkers van de Brabantse bibliotheken en taalvrijwilligers ontvangen op het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch. Het doel van deze bijeenkomst was het informeren over de provinciale editie van Stem je mee!, de provincie en de Provinciale Statenverkiezing. Een verslag van die bijeenkomst lees je hier >>> lees verder