Samen groeien in Brabant

Bibliotheken werken aan de landelijke ambitie om te groeien naar 8 miljoen verbonden gebruikers en zijn zichzelf opnieuw aan het uitvinden. Tevens vindt er een verschuiving plaats van een klassieke uitleenbibliotheek naar een educatief maatschappelijke organisatie.

Hoe verbind je meer doelgroepen aan je organisatie? Hoe kan innovatie bijdragen aan de ambities? En wat betekent innovatie binnen de bibliotheek? Deze vragen staan centraal in het project ‘Samen groeien in Brabant’.

Benieuwd hoe wij dit samen met alle Brabantse bibliotheken aanpakken? Bekijk hier de stappen van het project.
Is jouw bibliotheek niet in Brabant gevestigd? Maar heb je wel interesse in of vragen over dit project? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Projectdoelstellingen

Het project Samen groeien in Brabant wordt uitgevoerd in 2023 en 2024 en gefinancierd door de provincie vanuit incidentele gelden. De volgende overkoepelende projectdoelstellingen zijn:

 • Samen bouwen aan expertise, kennis en kunde op het gebied van gezamenlijke klantbenadering.
 • Nieuwe waardeproposities ontwikkelen en deelbaar maken.
 • Executiekracht en begeleiding vanuit Cubiss bij het implementeren van trajecten en projecten rondom gezamenlijke klantbenadering.
 • Samenwerking stimuleren tussen bibliotheken en het leggen van verbindingen met landelijke ontwikkelingen rondom gezamenlijke klantbenadering door o.a. kennisdeling.

Stappen Samen groeien in Brabant

In dit project werkt Cubiss met alle Brabantse bibliotheken samen. We doorlopen met alle bibliotheken onderstaande stappen. In dit proces is er volop ruimte voor de lokale context van de organisaties en delen we de uitkomsten met elkaar. Zo werken we vanuit de lokale context aan de groeiambitie. Alle Brabantse bibliotheken hebben een multidisciplinair team gevormd. Binnen het Brabantse Samen groeien Collectief worden knelpunten, vragen en successen aan elkaar voorgelegd. Zo zetten we de kennis van de hele groep in en groeien we samen naar meer verbonden gebruikers. Benieuwd naar welke stappen we gaan doorlopen? Bekijk de stappen hieronder. 

Stap 1 | Data geeft inzicht

Tijdens deze stap brengen we op basis van data het werkgebied van de bibliotheek in kaart. Hiernaast bekijken we uit welke doelgroepen het ledenbestand van de bibliotheek bestaat. Dit doen we op basis van de Whize doelgroepsegmenten.

Stap 2 | Keuze voor twee groei-doelgroepen

Een richting geeft focus. Daarom maken we aan het begin van stap twee samen met een bredere groep collega’s vanuit de bibliotheek de keuze voor twee groei-groepen. Dit doen we op basis van de inzichten uit stap 1. Nadat we de keuze hebben gemaakt verdiepen we ons door middel van een webinar op 5 september en 7 september 2023 in trends op macroniveau die impact hebben op de bibliotheek. Hiernaast brengen we in kaart waar de doelgroepen zich in het werkgebied nog meer begeven. Welke andere organisaties bezoeken zij bijvoorbeeld? En welke waarde voegen deze organisaties toe?

Stap 3 | Verdieping in de organisatie en doelgroepen

In stap drie brengen we de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van de organisatie in kaart. Dit doen we in relatie tot de twee gekozen doelgroepen. Want als we weten wat we goed doen, kunnen we dit versterken. En als we weten waar de kansen liggen, dan is er aanleiding voor verbetering. Naast verdieping in de organisatie, duiken we ook in de wereld van de twee gekozen doelgroepen. Wat zijn de wensen en behoeften van de doelgroepen en hoe kunnen we hier als bibliotheek op inspelen?

Stap 4 | Aan de slag met ontwerp en innovatie

We hebben inzicht in de kansen en uitdagingen van de organisatie. Ook weten we (beter) wie de doelgroepen zijn. Hierdoor kunnen we klantgericht aan de slag met het ontwerpen van ideeën van experimenten. We eindigen deze stap met een geprioriteerde lijst met experimenten voor potentiële innovaties.

Stap 5 | Samen experimenteren met de doelgroepen

Eén van de randvoorwaarden van innovatie is dat je nooit alleen kunt innoveren. Daarom gaan we in stap 5 samen met de doelgroepen experimenten uitvoeren. Zo leren we wat werkt, wat niet werkt en leren we hoe we deze lokale experimenten schaalbaar kunnen maken en regionaal kunnen inzetten.

Wat levert deelname aan dit project op?

Stap 1 | Data geeft inzicht

 • Inzicht in de groeipotentie van alle Brabantse werkgebieden.
 • Een collectief waarin 16 bibliotheekorganisaties samenwerken en kennis delen. 

Stap 2 | Keuze voor twee groei-doelgroepen

 • Alle bibliotheken hebben focus op twee groei-doelgroepen.
 • Gedeelde kennis over trends op macroniveau.
 • Per bibliotheek brengen we het lokale ecosysteem voor de gekozen groei-doelgroepen in kaart. 

Stap 3 | Verdieping in de organisatie en doelgroepen

 • Er is meer inzicht in klant- en vraaggericht werken.
 • We innoveren breder vanuit het Business Model Canvas. 

Stap 4 | Aan de slag met ontwerp en innovatie

 • Er zijn concrete denk- en ontwikkelrichtingen voor innovaties uitgewerkt.
 • Wat per bibliotheek organisatie leidt tot een geprioriteerde shortlist van 3 tot 5 potentiële businessmodel innovaties per groei-doelgroep.

Stap 5 | Samen experimenteren met de doelgroepen

 • Er is lokaal geëxperimenteerd in de 16 Brabantse werkgebieden. 
 • Alle resultaten en learnings worden vastgelegd en binnen het collectief van alle deelnemende Brabantse bibliotheken gedeeld. 

Actuele ontwikkelingen binnen het project

Deze pagina wordt regelmatig geüpdatet met actuele ontwikkelingen, interessante agenda items en relevante documenten.

Heb je vragen, een goed 'groei-idee' of wil je eens sparren over het project Samen groeien in Brabant?

Neem dan contact op met adviseur Ilse Pullens of Tessa van Helden