Positieve gezondheid: Lokale huisartsen geven workshops in de Bibliotheek 

In de zeven gemeenten van het Land van Cuijk en Maasduinen (inclusief Bergen en Gennep) heeft BiblioPlus sinds 2018 een strategische samenwerking met huisartsenkoepel Syntein en het netwerk Positieve Gezondheid. Het eerste concrete resultaat hiervan is een reeks van vijf themaworkshops. 

Beproefde methode 

De opzet is telkens zo dat een lokale huisarts ten aanzien van een thema voorlichting geeft aan de hand van een basispresentatie. Bij de presentatie wordt het gedachtengoed van Positieve Gezondheid als kader gebruikt, maar wordt ook veel feitelijke informatie verstrekt. De huisarts gaat het gesprek aan met de deelnemers en veel praktische tips passeren de revue. De basispresentatie maakt één van de huisartsen uit het netwerk en per avond geeft de uitvoerende huisarts hier een persoonlijke ‘touch’ aan. 

De workshops zijn interactief en worden begeleid door een team van vaste gespreksleiders. De beoordeling van de deelnemers is hoog. Mensen waarderen het dat ze 1,5 uur met een huisarts uit hun eigen gemeente in gesprek kunnen gaan in plaats van de reguliere 10 minuten tijdens een consult. Het zorgt voor verdieping en een bredere blik op klachten en gezondheid. Na circa 20 workshops en wat kleine bijstellingen mogen we stellen dat de opzet inmiddels een beproefde methode is. 

Groeimodel 

Na een voorzichtige start in 2018 met de workshop ‘Goed slapen’ zijn de workshops over de thema’s ‘Je energiek voelen’ en ‘Gezonde voeding’ goed bezocht (gemiddeld 20-25 deelnemers). Dit najaar start de reeks over ‘Levenseinde’ en voor dit thema verwachten we ook weer een grote belangstelling. Een nieuw format heeft altijd even tijd nodig om bekend te raken bij de doelgroep, maar geef niet te vroeg op! De doelgroep verschilt overigens per thema en is behoorlijk gevarieerd. 
 
De werkwijze vraagt om een behoorlijke tijdsinvestering van zowel de Bibliotheek als de huisartsen en de koepel. We merken echter steeds sterker dat dit type workshops in een informatiebehoefte voorziet. Het begrip Positieve Gezondheid is bij het publiek nog vrij abstract en met de workshops proberen we dit gedachtengoed op een praktische wijze bij het brede publiek te introduceren. 

In september is er een overleg tussen BiblioPlus, Syntein en Zorgbelang. Dan gaan we bekijken hoe we het programma Gezondheidsvaardigheden in Bibliotheek, naast de genoemde workshops, verder kunnen uitbreiden. 

Bekijk hier de flyer Levenseinde, Thema workshop Positieve Gezondheid.