Tekst

Aanbevelingen vanuit de pilot Leesoffensief pabo 2023 

De student van nu is de leraar van de toekomst. In dat kader sloegen Cubiss en Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE) samen met Brabantse bibliotheken in 2022 de handen ineen. In deze tweede fase van de pilot Leesoffensief pabo hebben de basisschoolcoaches, de lees- en mediaconsulenten en de studenten op de scholen samengewerkt om te onderzoeken wat nodig is om een lezende en leesbevorderende leraar te worden. 

Bekijk de aanbevelingen:

Aanbevelingen Leesoffensief pabo 2023

 

Lees meer over de eerste pilot:

Actieve rol pabostudenten in het stimuleren van lezen

Video Leesoffensief pilot

 

Bekijk de kwaliteitskaart De L(M)C als ‘stimulerende ander’ voor (pabo)studenten:

Kwaliteitskaart

 

Meer informatie vind je op deze websites: 

Lezen in het PO

Rijke teksten

Rijke taal

Geletterdheid en schoolsucces

Stichting Lezen

De Bibliotheek op school

 

Verder lezen?

Boek Rijke taal

Boek Wie niet leest is gek

Boek Omdat lezen loont

Publicatie Sleutels voor effectief begrijpend lezen

Publicatie Lezen en laten lezen

Digitaal magazine Lees Lezer Leest!

 

Verder professionaliseren? 

Open Boek, opleiding tot leescoördinator

Vol van lezen, opleiding tot specialist jeugdliteratuur