Leesontwikkeling

Lezen is alles !

Lezen is belangrijk. Het stimuleert niet alleen de ontwikkeling van de taal; het vermogen om te kunnen lezen is ook voorwaarde voor een volwaardig leven. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk te beginnen met lezen en met het ontwikkelen van leesgedrag. Een talige omgeving voor baby’s, dreumesen en peuters legt een basis voor de rest van het leven.

In Nederland zijn velen bezig met het ontwikkelen van taal en lezen. Het begint natuurlijk allemaal thuis in het gezin, de kinderopvang en de basisschool. Binnen het reguliere onderwijs wordt lezen op vele manieren onder de aandacht gebracht, variërend van het aanbieden van prentenboeken voor jonge kinderen tot en met het lezen voor de ‘lijst’ op de middelbare school. Lezen is meer dan het lezen van boeken. Ook bij het gebruik van sociale media is lezen en het kunnen produceren van teksten een voorwaarde. Lezen in de brede zijn van het woord…

Bij het gehele traject van leesontwikkeling spreken we ook wel van ‘doorgaande leeslijn’. Vanuit landelijk beleid wordt onder de titel Kunst van Lezen een samenhangend aanbod ontwikkeld waarbij instellingen maximaal samenwerken om het leesproces bij iedereen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Met aandacht voor taal en media; met als inzet ‘het kunnen lezen van de wereld’.

Cubiss ondersteunt dit proces, legt verbindingen, begeleidt alle organisaties die zich richten op de doorgaande leeslijn. Uiteraard verliezen we hier de relatie met de 21e eeuwse vaardigheden niet uit het oog.

Vanuit de visie dat de ontwikkeling van mensen een continue proces is en dat sommige groepen binnen de samenleving extra aandacht verdienen is Cubiss actief om partijen bij elkaar te brengen, vrijwilligers en professionals te ondersteunen. Voorbeelden van activiteiten: ondersteunen van de Bibliotheek op school, ontwikkelen van educatieproducten, organiseren van netwerken voor laaggeletterden, studiedagen, inspiratie- en kennisbijeenkomsten. Opdrachtgevers zijn naast de Provincies Brabant en Limburg, onder meer scholen, gemeenten en ook landelijke partijen zoals Stichting Lezen.

Ontvang deze download

Wil je deze download ontvangen, laat dan hieronder je gegevens achter.