Werken aan leefbaarheid

Leefbaarheid gaat over wonen en leven in een prettige en veilige omgeving, met de mogelijkheid om gemakkelijk gebruik te kunnen maken van zorg-, welzijns- en gemaksdiensten. Het versterken van de sociale leefbaarheid van een wijk vraagt om samenwerking tussen bewoners, instanties en gemeenten. Van gemeenten wordt hier een actieve rol verwacht, zeker door de decentralisatie van taken sinds 1 januari 2015. Gemeenten hebben vanuit hun (nieuwe) verantwoordelijkheden de opdracht om maatwerk te leveren en op individueel niveau te bezien hoe mensen kunnen blijven meedoen in de samenleving.

Ook provincies streven naar een sociaal-duurzame leefomgeving, waarin mensen actief deelnemen aan het sociaal verkeer. Belangrijk hierbij is het versterken van de sociale cohesie: het bevorderen van contacten tussen verschillende groepen bewoners. Een betere sociale kwaliteit staat voor meer samenhang in de buurt, meedoen in de samenleving, grotere leefbaarheid en sociale zelfredzaamheid van de bewoners.

Om zelfredzaam te zijn hebben burgers basisvaardigheden nodig. Cubiss ondersteunt bibliotheken, gemeenten en andere organisaties bij hun opdracht om deze basisvaardigheden bij burgers te vergroten: lezen, schrijven, digitale vaardigheden, gezondheidsvaardigheden en sociaaljuridische vaardigheden. We adviseren en ondersteunen organisaties, overheden en samenwerkingsinitiatieven op thema’s als eenzaamheid, sociale inclusie, laaggeletterdheid, taalachterstanden en leefbaarheid. Naast onderzoek ondersteunen we dit met programma’s voor verschillende doelgroepen en bijvoorbeeld de digitale sociale en culturele kaart G!DS.

Ontvang deze download

Wil je deze download ontvangen, laat dan hieronder je gegevens achter.