Datum

Verantwoording Stimuleringsregelingen Boekstart 2021

In maart zijn de evaluatieformulieren voor de Stimuleringsregelingen BoekStart in de kinderopvang 2021 en BoekStartcoach 2021 verstuurd naar de deelnemende bibliotheken. Heb jij meegedaan maar geen mail gehad? Neem dan contact op met Anke Werker.

Waarom deze verantwoording?

Basisbibliotheken zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van BoekStart in de kinderopvang in het kader van de stimuleringsregeling. Zij moeten verantwoording afleggen aan Kunst van Lezen over de bereikte resultaten. De evaluatie verschaft de Bibliotheek, de POI en Kunst van Lezen een beeld van de stand van zaken van de implementatie van BoekStart in de kinderopvang op de deelnemende locaties. De ontwikkelingen met betrekking tot het voorleesklimaat op de kinderopvanglocaties en de mate en wijze van inzet van de bibliotheken staan daarbij centraal.

Meer weten?

Bekijk het document Verantwoording Stimuleringsregeling BoekStart in de kinderopvang 2021.

Naar overzicht Actueel en Blogs >>