Datum

Training Voel je goed!

Cubiss verzorgde de afgelopen maanden twee trainingsbijeenkomsten rondom Voel je goed!.

In Geldrop werden vrijwilligers van welzijnsorganisatie LEV getraind, in Oudenbosch werden vrijwilligers van bibliotheek VANnU getraind.
In de training van één dagdeel worden vrijwilligers voorbereid op hun rol als begeleider van trajecten met de aanpak Voel je goed!. Het traject bestaat uit 20 bijeenkomsten met (laaggeletterde) deelnemers.

Voel je goed! is een aanpak gericht op gezondheid en geletterdheid. De aanpak behelst een combinatie van eet- en beweegadviezen van een diëtist en lessen van een getrainde vrijwilliger over gezonder eten en meer bewegen. Het doel is te zorgen voor duurzame veranderingen in de leefstijl van de deelnemers. De aanpak is ontwikkeld door de Stichting Lezen & Schrijven in samenwerking met onder meer het Voedingscentrum, Kenniscentrum Sport en de Nederlandse vereniging van diëtisten. In de opzet is de aanpak gericht op volwassen cliënten van een diëtist. De cliënten hebben overgewicht en ze hebben moeite met taal en daardoor met het verwerken van informatie. In de praktijk worden de deelnemers ook op andere manieren geworven.

Voor laaggeletterden is het vaak lastig om informatie over gezonde voeding te vinden en te begrijpen. Laat staan dat zij deze informatie kunnen beoordelen en toepassen in hun eigen leven. De training gaat over meer bewegen en gezonder eten, maar is ook prima als camouflage-training in te zetten om laaggeletterden te bereiken.

Na de training van Marjan Middelkoop voelden de vrijwilligers zich prima toegerust voor hun nieuwe taak.

 

 

 

Naar overzicht Actueel en Blogs >>