Datum

Specifieke uitkering voor toekomstbestendige lokale bibliotheekvoorzieningen

De overheid wil dat de bibliotheek voor iedereen beschikbaar en bereikbaar is. In de kamerbrief “Een abonnement op de hele wereld, versterken van het stelsel van openbare bibliotheken” van 4 november 2022 beschreef het kabinet hoe er invulling wordt gegeven aan het streven naar een toekomstgerichte bibliotheek(voorziening) in elke gemeente. Er komt extra geld voor bibliotheken beschikbaar door middel van een eenmalige specifieke uitkering (SPUK).

De regeling Eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024 draagt bij aan het realiseren van toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen in gemeenten. Vanaf 15 mei kunnen gemeenten een specifieke uitkering aanvragen. Het geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden om bibliotheken langer open te laten zijn, of om van een afhaalpunt voor boeken een volwaardige vestiging te maken. Gemeenten moeten minimaal 20% van de kosten zelf financieren. 

Cubiss ondersteunt 

Cubiss biedt bibliotheken en gemeente naar behoefte hulp en coördinatie bij de planvorming, het schrijven van de SPUK-aanvraag en ondersteuning in de post-SPUK fase. Hiernaast delen wij kennis en inspiratie rondom deze regeling. 

Informatie 

Op deze pagina vind je informatie en de laatste updates over de SPUK-regeling.

Naar overzicht Actueel en Blogs >>